Drop skattelettelser og invester i børnene


For blot en tiendedel af midlerne til skattelettelser kunne man indføre minimumsnormeringer i landets daginstitutioner, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.


Udgivet d. 29 august, 2017

Regeringen præsenterer i dag sit skatteudspil med forslag om skattelettelser for ikke mindre end 23 milliarder kroner. Men hvis det står til BUPL-formand Elisa Bergmann, så bør regeringen bruge midlerne på at løfte velfærdsområdet.

”Vi ved fra gentagne undersøgelser, at danskerne prioriterer velfærd over skattelettelser. Også de blå vælgere. Velfærdsområdet har været udsat for massive besparelser de seneste år, så det virker som om, at regeringen er ude af trit med danskerne”, siger Elisa Bergmann.

På børneområdet er normeringerne på et historisk ringe niveau. Hvis man måler kvaliteten i dag op mod niveauet i 2009, så mangler der 4000 pædagoger. BUPL ønsker en minimumsnormering, der hedder en pædagog til tre børn i vuggestuen og en pædagog til seks børn i børnehaven, og det er faktisk muligt at finansiere, hvis man blot bruger en tiendedel af midlerne fra skattelettelserne.

”Nu har vi igennem flere år hørt, at det er for dyrt at indføre minimumsnormeringer. Men hvis man blot bruger 10 procent af midlerne, der er tiltænkt skattelettelser, så er det reelt muligt at sikre minimumsnormeringer og en anstændig kvalitet i landets daginstitutioner”, fortæller Elisa Bergmann.

Hun bemærker, at børnetallet stiger med 56.000 børn i alderen 0-5 år frem mod 2025, og det vil kræve 8500 flere pædagoger for at holde de nuværende normeringer. Set i det lys virker et udspil om skattelettelser i milliardklassen endnu mere malplaceret.

”Der er så mange andre områder, som regeringen kunne løfte med de midler. Lave flere to-voksenordninger i skolerne. Øge kvaliteten i fritidsinstitutionerne. Styrke indsatsen for de udsatte børn. Vi har ikke brug for skattelettelser til de rige. Vi har brug for investeringer i vores børn”, siger Elisa Bergmann.

 

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83

 

Børnetallet stiger frem mod 2025 (pdf)

Normeringerne er blevet forringet siden 2009 (pdf)

Ni ud af ti danskere ønsker minimumsnormeringer.