Drop alle besparelser på børnene (Ringsted)


BUPL opfordrer forvaltning og politikere i Ringsted til at få øjnene op for de gevinster, kommunen og samfundet har ved at investere i børnene. Det betyder at alle besparelser på børnene skal droppes.


Opdateret d. 27. september 2019

Af: Jacqueline Sporon-Fiedler, Faglig sekretær

DEBAT: Ringsted Kommune vil alligevel ikke spare på børnene. Det er essensen i den seneste udmelding fra borgmester Henrik Hvidesteen (V) her i Dagbladet den 7. september. Udmeldingen kommer efter, at regeringen og KL har indgået en ny aftale for kommunernes økonomi, som samlet set giver kommunerne i Danmark 2,2 mia. kr. mere til deling næste år. Dermed får politikerne i Ringsted Kommune mulighed for at droppe nedskæringer på daginstitutionerne, svarende til 25 pædagoger.

I BUPL er vi naturligvis lettede på pædagogernes, børnenes og forældrenes vegne. Næsten da!

For tilsyneladende har kommunen fortsat planer om at spare på dagtilbudslederne. Besparelser, som reelt ender med at forringe normeringerne. For selvom intentionen er at spare på tid på ledelse, så skal de administrative og ledelsesmæssige sager ordnes alligevel. Og det er endda i en situation, hvor ledernes opgaver bliver flere og mere komplekse. Navnlig som følge af ny lovgivning på daginstitutionsområdet. 

Konsekvensen af besparelser på ledelsen er derfor, at der reelt ingen anden udvej er for institutionerne end at tage tiden fra børnene og bruge den på kontoret.

Minimumsnormeringer på daginstitutionsområdet blev ét af de tre vigtigste temaer i valgkampen op til folketingsvalget. Og den nye regering vil i de kommende år indføre en nedre grænse for, hvor få pædagoger, der må være til børnene i landets dagtilbud.

I BUPL opfordrer vi både forvaltning og politikere til at lytte til de politiske signaler fra folketingsvalget og få øjnene op for de gevinster, kommunen og samfundet som helhed har ved at investere i børnene. Der er brug for en langsigtet plan for udviklingen af børneområdet. Den udfordring bør politikerne i Ringsted tage op ved at gå foran og allerede nu sikre flere ressourcer til de betrængte dagtilbud. Herunder til ledelsen i børnehaver og vuggestuer.

Bragt i DAGBLADET mandag den 19. september 2019