Din virkelighed og din normering er den vigtigste


Så kom normeringsopgørelsen fra Danmarks Statistik, men tallene siger altså ikke noget om den konkrete virkelighed, som pædagoger og børn oplever i hverdagen.


Opdateret d. 30. september 2019

De dårlige vilkår for det pædagogiske arbejde har længe været et problem. Og problemet har vokset sig større og større. I dag siger mere end hver fjerde pædagog, at de føler sig stressede i deres arbejde. Det er en stigning på 50 procent siden 2012. Belastningen er simpelthen for stor. Ikke mindst fordi vi er alt for få pædagoger til alt for mange børn.

Jeg har som pædagog selv mærket belastningen ved at stå med ansvaret for alt for mange børn – og også den frustration og afmagt, der følger med. Jeg har set det i øjnene hos mine kolleger, når vi forvildede mødte hinanden i garderoben. Og jeg mærker det på jer, jeg møder derude.

Derfor har vi i BUPL løbende fokus på normeringerne. Med undersøgelser, opgørelser og dokumentation. F.eks. når kommunerne forhandler budgetter, når regeringen forhandler finanslov, og når der er kommunal- og folketingsvalg. Derfor har vi bedt politikerne om at sørge for et redskab, der gør det muligt at følge normeringerne over tid. Arbejdet med normeringsopgørelsen gik i gang helt tilbage i 2012, men det er først i dag, at vi omsider har fået tal for alle kommuner.

Gode normeringer og uddannede pædagoger er afgørende for børns trivsel og udvikling. Det ved vi som pædagoger, og det siger forskningen også. Derfor er det godt, at de nye normeringstal er kommet. Så vi bedre kan vise forskellene mellem landets kommuner ud fra de samme kriterier.

Nu har vi en mulighed for at følge udviklingen og se, hvilke kommuner der lige akkurat lever op til BUPL’s minimumsnormering (som altså er et minimum!), og hvilke kommuner der skal tage sig gevaldigt sammen. BUPL har lavet et Danmarkskort – klik og find din kommunes normering.

Men det er altså en ny opgørelsesmetode, så man skal tage tallene med forbehold. De afspejler ikke nødvendigvis den virkelighed, som du oplever. Den tager ikke højde for hverdagen. Man kan ikke læse ud af tallet 3,4 i vuggestuen eller 6,7 i børnehaven, om en pædagog har stået helt alene med børnegruppen i løbet af dagen. Fordi opgørelsen ikke kan sige noget om, at pædagoger også har barnets første sygedag, ferie – eller har et tværfagligt møde med en socialrådgiver eller en forældresamtale.

Derfor er det så vigtigt, at vi fortæller om hverdagen. Om den virkelige normering. Om #MinNormering, som flere pædagoger de seneste dage har delt på de sociale medier. Når man står 1 pædagog til 12 børn eller 2 pædagoger til 28 børn. Som f.eks. pædagog Malene Holmqvist her gør det.

Så tak for stemmerne fra virkeligheden. Det er dem, som politikerne skal høre, når de lægger budgetterne for næste år. Når de tænker, at de liiiige kan spare en smule på normeringerne i 2019. For det kan de ikke. Smertegrænsen er nået.

På sigt er normeringsopgørelsen et vigtigt redskab for BUPL – og vores arbejde for at skabe bedre normeringer i daginstitutionerne. For vi får aldrig indført minimumsnormeringer, før vi har et officielt anerkendt tal, som politikerne accepterer. Men dagens tal er uden tvivl en øjenåbner for de mange, som ikke nødvendigvis har deres daglige gang i vuggestuer og børnehaver.

Det er nemlig de færreste, der ved, at der slet ikke er standarder på daginstitutionsområdet. På skoleområdet er der klasseloft på 28 børn, som sikrer, at der ikke kan proppes 50 børn ind i en klasse. Og jo – jeg synes, at klasseloftet er alt for højt. Det bør sænkes. Men der er trods alt et loft – et værn mod kommunernes besparelser. Det har vi ikke i vuggestuer og børnehaver. I øvrigt heller ikke i SFO’er og klubber. Det er under al kritik.

På den lange bane kæmper BUPL for minimumsnormeringer, men på den korte bane skal vi have politikerne til at investere flere penge i børneområdet. Så hvis din kommune BÅDE ligger dårligt i normeringsopgørelsen OG vil spare på børnene i 2019, så bland dig gerne i debatten – og spørg til om de kender din virkelighed.

Rigtig god weekend, og jeg glæder mig til at følge #MinNormering de kommende dage

Mange hilsner Elisa

 

 


Se alle Elisas indlæg på Formandens blog

Abonnér på Formandens blog