Digitale generalforsamlinger afholdt med succes


BUPL Midtsjælland afholdt torsdag d. 5. november generalforsamling i fagforening og A-kasse samt årsmøde i den lokale lederforening. Grundet corona-restriktionerne blev det en digital udgave af generalforsamlingerne, men trods det nye setup, så forløb alle arrangementer efter planen.


Opdateret d. 13. januar 2021

Formand Bertha Langhoff Hansen fremlagde bestyrelsens beretning og forslag til fremtidigt arbejde, som sætter rammen for BUPL Midtsjællands arbejde de næste to år. Det fremtidige arbejde blev enstemmigt godkendt.

Læs eller genlæs bestyrelsens beretning og forslag til fremtidigt arbejde her.

 

Fagforeningsbestyrelsen

Den nye sammensætning af bestyrelsen i BUPL Midtsjælland ser således ud:

Formand
Bertha Langhoff Hansen

Næstformand
Pia Ungstrup Petersen

Kasserer
Hanne Kraul Jensen

Hovedbestyrelsesmedlemmer

 1. Pia Ungstrup Petersen
 2. Bitten Persson

Suppleanter til Hovedbestyrelsen

 1. Heidi Larsen
 2. Dorte Thorgaard Andersen

Øvrige bestyrelsesmedlemmer

 1. Susanne Lindskov
 2. Flemming Olesen
 3. Marianne Søbæk Nielsen
 4. Charlotte Jensen
 5. Maria Ladefoged Andersen

3 suppleanter til bestyrelsen

 1. Rikke Daugaard Jensen
 2. Torsten Ross
 3. Pernille Duus Jensen

2 kritiske revisorer

 1. Torsten Ross
 2. Mette Buhr Andersen

 

Den lokale lederforeningsbestyrelse

På lederforeningens årsmøde blev der også valgt en ny bestyrelse, og den ser nu således ud:

Bodil Jakobsen
Formand for LLB og repræsentant i den centrale lederbestyrelse (LB)
Leder i KUK Junior- og ungdomsklub, Slagelse Kommune

Flemming Olesen
Næstformand for LLB
Daglig pædagogisk leder i Vipperød Børnegård, Holbæk Kommune

Charlotte Buur
LLB-medlem
Leder i Birkelunden i Slagelse

Charlotte Jensen
LLB-medlem
Daglig pædagogisk leder i Viskinge Børnehus, Kalundborg Kommune

Stine Andersen
LLB-medlem, repræsentant i BUPL Midtsjællands fagforeningsbestyrelse
Daglig pædagogisk leder, Toftegården, Greve Kommune

Du kan læse lederbestyrelsens beretning og fremtidige arbejde her

Vi ønsker alle valgte tillykke med valget og ser frem til spændende og vigtige drøftelser, kampe og udviklinger i den kommende forsamlingsperiode.