Dialogmøde i Guldborgsund:
Nærvær kræver flere pædagoger


Hvad er kvalitet, og hvordan får vi mere af den i Guldborgsunds dagtilbud og SFO’er? Det var de altoverskyggende spørgsmål på et vellykket dialogmøde mandag aften på Sophieskolen i Nykøbing F.


Opdateret d. 27. oktober 2021

– Det er sjovt at gå i SFO, især når de voksne laver aktiviteter sammen med børnene. Bare alle børn havde mulighed for at gå i SFO.

Omtrent sådan lød ordene, da Felina, Sabrina og Anton fra Sophieskolens SFO, holdt oplæg for politikere, forældre og pædagoger i Guldborgsund Kommune.

Anledningen var det forestående kommunevalg, hvor BUPL under overskriften “Sæt kryds ved et godt børneliv” mandag havde inviteret til politisk dialog. Formålet var at skabe debat om, hvordan vi udvikler den pædagogiske kvalitet i daginstitutioner og SFO’er. 

Ud over oplæg fra de tre børn bød arrangementet også på indlæg fra forældre og pædagoger, en dialogisk proces i grupper, og til slut oplæg fra de politiske partier om deres visioner for børneområdet.

Jacqueline Valentin Szwiec-Berthou fra forældrebevægelsen #HvorErDerEnVoksen pegede i sit oplæg på misforholdet mellem kravene til minimumsnormeringer på 1:3 og 1:6 og de faktiske forhold i daginstitutionerne. Hun servede en række eksempler fra den pædagogiske virkelighed, blandt andet at to medarbejdere havde stået alene med hele 30 børnehavebørn. 

Forældrebevægelsens tovholder slog til lyd for bedre normeringer og efterlyste, at politikerne gjorde brug af mere realistiske modeller for opgørelse af normeringer. Hun understregede, at pædagogerne gør, hvad de kan, men at der ikke er ansatte nok til den pædagogiske opgave.

En anden forældre, Rasmus Andersen fra Firkløveren i Nykøbing, efterlyste flere hænder i institutionerne, men ikke hvilke som helst hænder.

Han fortalte om sin søns børnehave, hvor der er to voksne til 18 børn, heraf flere med særlige behov. Mange af børnene går med ble, og der er et stort behov for nærværende pædagoger, som kan sætte pædagogiske aktiviteter i gang. Rasmus mente, at kvalitet handler om tid og at give pædagogerne mulighed for at gøre deres arbejde ordentligt.

Blandt oplægsholderne var også Thomas Lohmann, der er pædagog på Sophieskolens SFO, hvor han arbejder med børn fra 3. klasse og opefter. Thomas tog udgangspunkt i sine egne erfaringer som SFO-barn for 30 år siden.

Han huskede stadig pædagogerne, både fordi de lavede noget sammen med børnene, og fordi de forstod at skabe nærhed i børnehøjde og var tålmodige og opmærksomme voksne. Et ideal, han som pædagog i dag sigter på at nå i sit arbejde i SFO’en.

BUPL havde inviteret alle partier i Guldborgsund Kommune til møde. Socialdemokratiet, Guldborgsundlisten, Venstre, Konservative, Enhedslisten, SF og Alternativet deltog. I alt deltog ca. 60 i dialogmødet.

Læs også Folketidendes artikel om dialogmødet her.

Her kan du få lidt flere indtryk fra dialogmødet på Sophieskolen: