Det handler i bund og grund om, hvilket samfund vi ønsker


Vi går nu ind i tredje uge, hvor forhandlingerne om løn og arbejdsvilkår for mere end 800.000 offentligt ansatte er overdraget til Forligsinstitutionen.


Udgivet d. 19 marts, 2018

Der er tavshedspligt om forhandlingerne, så det betyder selvsagt, at jeg ikke kan sige noget om, hvor langt vi er. Der er forhandlinger igen på tirsdag, hvor jeg selv deltager. Jeg kan dog sige så meget, at vi selvfølgelig gør alt, hvad vi kan for at finde de gode løsninger, der kan afværge den konflikt, som vi står på randen af. Men det bliver ikke just lettere.

Den voldsomme optrapning med lockoutvarslet af 440.000 medarbejdere i stat, regioner og kommuner har affødt stor opmærksomhed og en – for mig at se – helt nødvendig debat om vigtige samfundsforhold. Om vores indflydelse som offentligt ansatte og fagforeninger og om den danske forhandlingsmodel. Det handler i bund og grund om, hvilket samfund vi ønsker, og hvilke værdier vi lægger til grund.

Pædagoger er blandt de mange, der har fået nok i den offentlige sektor. Vi har fået nok af igen og igen at været prygelknabe. At blive set udelukkende som en udgiftspost frem for en investering. Vi bliver mødt af stigende krav, effektiviseringer og besparelser. Derfor bliver man så provokeret af arbejdsgivernes påstande om, at vi kun vil tage – og at vi ikke udviser samfundssind.

Jeg havde selv fornøjelsen af at debattere med KL’s Michael Ziegler (K) og Thomas Gyldal (S) i Debatten på Danmarks Radio i sidste uge. Her mindede jeg dem om, at de som arbejdsgivere har et særligt ansvar i denne konflikt, da de som den store skal være bevidste om det ulige magtforhold. F.eks. når de trækker en lammende landsdækkende lockout op som reaktion på vores strejkevarsel af 5.000 pædagoger. Jeg tror næppe, at Ziegler og Gyldal ændrede holdning men til gengæld ser det ud til, at befolkningen er med os i denne sag.

BUPL har fået analyseinstituttet Epinion til at spørge 1011 repræsentativt udvalgte danskere over 18 år om deres holdning til lockout og strejke. Hele 64 procent mener, at det er urimeligt, at kommunerne lockouter alle pædagoger og lukker samtlige kommunale daginstitutioner og skoler i landet. Omvendt svarer 65 procent af befolkningen, at det er en rimelig markering, at pædagogerne strejker i 10-12 kommuner for at sikre tilfredsstillinde løn- og arbejdsvilkår.

I weekenden passede en yngre pædagog mig op og sagde; Vi er klar! Vi finder os ikke i mere! Og der rejser sig et folkekrav om de værdier, vi vil værne om. Vi vil et samfund, hvor vi investerer i hinanden og tager ordentlig hånd om børn, unge, syge, svage og ældre. Vi vil et samfund, der ikke først og fremmest er et system, men et fællesskab – hvor vi har plads til hinanden. Det er derfor, at vi nu sammen på tværs af arbejdspladser og fag. Det skal vi blive ved med – også ud over denne overenskomst.

Næste skridt er forhandlingerne i Forligsinstitutionen på tirsdag. Vi går stadig efter at finde helt konkrete løsninger i forhandlingerne. Konkrete løsninger på løn og arbejdsvilkår, der giver os anerkendelse og håb for fremtiden. Og selvom tiden er knap. For vi vil en løsning for alle.


Kom tæt på OK med Elisa