Det er vigtigt at prioritere pædagogikken


Trods corona, er det vigtigt at prioritere pædagogikken. Derfor har daglig leder i Ungdomscenter Højstrup, Lars Sommer, valgt at benytte sig af initiativet “Få en forsker:”


Udgivet d. 12. april 2021

Med initiativet “Få en forsker,” kan du få inspiration og ny viden til jeres pædagogfaglige udvikling fra seks forskere, som står klar med oplæg og workshopforløb. Initiativet er støttet af BUPLs forskningspulje, og din arbejdsplads kan også søge om at få en forsker på besøg. Det har daglig leder af Ungdomscenter Højstrup i Odense Kommune, Lars Sommer, valgt at gøre.

Han har søgt om at få en forsker for at personalegruppen kan få nye faglige input, som kan inspirere dem til deres videre arbejde med unge.

“Vi håber, at workshoppen bidrager til, at vi bliver inspireret og forstyrret tilpas i vores syn på udsatte unge. Endvidere vil vi bruge vores inspiration til  at lægge den sti, der skal være vores fælles pædagogiske retning og fundament i vores  daglige praksis. Derudover samarbejder vi også med SSP, og vi regner med at workshoppen vil give os relevante vinkler ind i det samarbejde,” lyder det fra Lars Sommer.

Pædagoger og ledere er pressede (også) i en coronatid og har måske ikke overskuddet til at tænke på tilbud som “Få en forsker,” har Lars Sommer alligevel benyttet sig af tilbuddet netop på grund af corona.

“Det har faglig relevans for os, og så har vi brug at snakke pædagogik fremfor corona. Jeg tænker, at opgaverne varierer en hel del for tiden på grund af corona, men at det er vigtigt, at vi også prioriterer pædagogikken,” siger han og tilføjer, at der er fuld opbakning i huset til få en forsker: “De synes det er fedt at blive inspireret udefra.”

Seks forskere er klar til at drøfte forskningsresultater og udviklingsmuligheder med pædagoger og ledere, og det er muligt at vælge mellem seks emner. Ungdomscenter Højstrup har ønsket “Fritids- og ungdomsklubbers betydning for børn og unge i udsatte boligområder.”

“Det kan give et fælles afsæt til, hvordan vi taler om udsatte unge i vores område, og det kan være med til at massere emnerne afgrænsning, begrænsning og motivation, hvor vi gerne vil flytte os længere hen mod motivationen. Der er forskelligt syn på gruppen af udsatte unge, hvor det vil være givtigt at få forstyrret vores forskellige syn på den gode praksis. Og det vil forhåbentlig kunne samle os som personalegruppe, og vi kan bruge vores faglighed ind vores samarbejde med SSP,” siger Lars Sommer.

Du kan læse mere om tiltaget her, hvor du også kan se, hvilke emner, du kan vælge mellem og du eller din institution kan hente ansøgningsskemaet. Husk at tilmelding skal ske senest den 15. maj 2021. Oplæg og workshopper skal være afholdt senest den 15. december 2021.