Det er nu der skal handles (Køge)


Med kommuneaftalen får kommunerne samlet set 1,7 mia. kr. mere næste år. I Køge skal pengene først og fremmest bruges til at undgå besparelser på børneområdet, skriver BUPL’s fællestillidsrepræsentant i Køge Morten Pedersen i DAGBLADET torsdag den 19. september 2019.


Opdateret d. 20. september 2019

Af: Morten Pedersen, Fællestillidsrepræsentant for BUPL i Køge

DEBAT: Med den nyligt underskrevne kommuneaftale mellem KL og Regeringen samt afskaffelsen af det omdiskuterede omprioriteringbidrag vil kommunerne blive tilført 1,7 milliarder kroner. Mit bud er at 15-20 millioner af disse penge lander i Køge Kommune. Desuden er en prioritering af børneområdet en central del af kommuneaftalen, bl.a. med fokus på minimumsnormeringer i daginstitutioner.

Jeg mener at dette er en kærkommen håndsrækning til politikere, børn og forældre i Køge. Det er nu vi skal starte genopretningen af et børneområde der har lidt under nedskæringer i en længere årrække. Og en genopretning kan ikke startes med besparelser. Den startes med investeringer.

Efter en valgkamp hvor minimumsnormeringer var i fokus ser det nu ud som om minimumsnormeringer på sigt bliver en realitet. Køge Kommune skal derfor allerede nu arbejde hen imod minimumsnormeringer. Det er en investering i hele kommunens fremtid.

Køge Kommune har masser af visioner på børneområdet eksemplificeret ved bl.a, Dagtilbudsstrategien og den Sammenhængende Børnepolitik. Hvis disse visioner skal føres ud i livet og komme børn, forældre og personale til gode er det nu der skal ske noget. Det er en gylden mulighed og at starte en positiv udvikling på børneområdet. Derfor vil jeg hermed anbefale Køge Byråd om at følge Børneudvalgets anbefalinger om at undgå besparelser på børneområdet.

Bragt i DAGBLADET KØGE torsdag den 19. september 2019