Det er arbejdsgiverne, der optrapper konflikten. Ikke os


Arbejdsgiverne har varslet lockout af 440.000 offentligt ansatte. Det er rigtig mange mennesker, som arbejdsgiverne vil sende hjem på én gang, og noget tyder på, at det er gået lidt for stærkt med at udpege medarbejderne.


Udgivet d. 14 marts, 2018

Vi har i flere tilfælde svært ved at gennemskue præcis, hvem der er udtaget til lockout og hvorfor. Så nu har vi bedt arbejdsgiverne uddybe deres lockoutvarsler, så vores medlemmer kan få at vide, hvor de står. Vi skal nok holde jer opdateret.

Onsdag var der hovedbestyrelsesmøde i BUPL, og her diskuterede vi, hvordan vi skulle forholde os til, at KL har optrappet konflikten. Vi har jo udtaget 5.200 pædagoger til strejke, og KL svarede igen med lockout af ca. 32.000- 35.000 pædagoger. Men vi har besluttet ikke at svare igen. Det er KL, der har valgt, at hele 750.000 børn og unge skal rammes af storkonflikten, hvis der ikke findes en løsning i Forligsinstitutionen. Det må de stå på mål for.

Dermed har vi også besluttet, at vi hverken sender pædagogerne på specialområdet eller de resterende ledere hjem. Mit budskab til jer er, at vi er alle sammen i konflikt! Jeg ved godt, at det kan blive en underlig situation og et pres. Ikke mindst for de af jer ledere, der har ansvaret for de institutioner og skoler, hvor alle BUPL’s pædagoger er sendt hjem fra arbejde og som har en opgave tilbage i forhold til de ikke-organiserede og medlemmer af de såkaldte “gule forretninger”.

Men vil vil gøre, hvad vi kan for at også de pædagoger og ledere, der ikke er udtaget, føler sig som en del af fællesskabet. Og vi vil lægge os i selen for at holde et højt informationsniveau og hjælpe de, der står i den svære situation. Vi står sammen.

Retorikken er skarp fra arbejdsgiversiden. Vi er blevet mødt med en del underlige argumenter fra arbejdsgivernes side de seneste dage. Men der er særligt ét argument, som jeg bider mærke i. Både Michael Ziegler og den nyvalgte formand for KL Jacob Bundgaard går nemlig rundt og siger, at det vil koste stillinger, hvis de skal give offentligt ansatte en lønstigning.

“Hvis vi skulle gennemføre de lønstigninger, som der lige nu forlanges, ville vi skulle fyre omkring 5.000 kommunale medarbejdere rundt i hele landet”, skriver Jacob Bundgaard på sin facebookprofil…

OK. Hvis den logik skal føres ud i livet, så er der noget, der ikke helt hænger sammen. Nu har vi i fagbevægelsen indgået kriseoverenskomster i 2011, 2013 og 2015 og taget samfundsansvar midt i en økonomisk krise. Vi holdt akkurat skindet på næsen. Og i perioden fra 2009 og frem til i dag er normeringerne i daginstitutionerne blevet forringet med det, der svarer til 4.000 pædagogstillinger. Vi befinder os med andre ord på et historisk dårligt niveau i vuggestuer og børnehaver.

Nu beder 800.000 offentligt ansatte om at få del i det økonomiske opsving, der ruller ind over Danmark. Og som de offentligt ansatte også har været med til at skabe. Arbejdsgivernes svar er, at en retfærdig lønstigning vil betyde yderligere nedskæringer. Jeg er målløs!

Hvis vi ikke skal kræve bedre løn i opgangstider, hvornår skal vi så? Der er selvfølgelig råd. Det offentlige arbejdsmarked skal ikke være et sekunda arbejdsmarked. Men man skal politisk prioritere at ville investere i de dygtige og engagerede velfærdsmedarbejdere, som Danmark er så afhængige af.

Næste møde i Forligsinstitutionen er på torsdag eftermiddag.


Kom tæt på OK med Elisa