TR’eren har vigtig rolle – også under OK21


TR’eren har altid en vigtig rolle for professionen og arbejdsvilkårene – det kommer særligt til udtryk under OK21.


Opdateret d. 18. januar 2021

En tillidsrepræsentant er professionens og medlemmernes talsperson på arbejdspladsen. Det er TR’eren, der forestår forhandlinger på vegne af medlemmerne, sidder med som bisidder vel tjenstlige og/eller sygesamtaler og bruger tid i bl.a. MED-systemet på at tale professionen og arbejdsvilkårene op.

Som kollega til en TR får I dermed:

  • en person, der hjælper til med at skabe en god arbejdsplads
  • en talsperson, så de ikke står alene som enkeltpersoner
  • en rådgiver i forhold til arbejdstid og overenskomst
  • en tættere tilknytning til jeres fagforening
  • en bedre viden om jeres kommune
  • en talsperson i forhold til nye ansættelser, kvalifikationer og jobindhold

Det er derfor også vigtigt, at BUPL og pædagogerne har en TR på så mange arbejdspladser som muligt. Er I minimum 5 pædagoger på en arbejdsplads, har I mulighed for at vælge en TR. Kontakt din FTR eller ring til BUPL Midtsjælland, hvis du ønsker hjælp til afholdelse af TR-valg. Hvis du vil vide mere om rollen som TR, så kan du læse mere her om, hvorfor TR-rollen er så vigtigt, de typiske opgaver en TR arbejder med, hvad BUPL forventer af en TR og hvilken kompetenceudvikling BUPL stiller til rådighed.

TR’eren er bannerfører
TR’erens egenskaber og opgaver træder særligt frem i forbindelse med en OK-proces. TR’eren har den direkte adgang til at tage snakken med kollegerne om, hvad der rører sig på arbejdspladsen og i faget – hvad fungerer i øjeblikket og hvad fungerer ikke? Er det mere i løn eller bedre arbejdsvilkår, der er vigtige for os? BUPL er afhængig af vores pædagogers holdninger, når vi skal fremsætte vores krav til arbejdsgiverne i en OK-forhandling. Det er derfor vigtigt, at pædagogerne drøfter deres arbejdsvilkår og ønsker til løn, pension, ferie, barsel, seniorvilkår og meget andet ude på arbejdspladsen.

TR’eren er den naturlige bannerfører på dette arbejde. Det er både spændende og udviklende, og man får helt nye indsigter i sit fag, sin arbejdsplads, og hvordan sådanne processer køres – både rent praktisk, men også set ud fra en politisk og økonomisk synsvinkel.

Vi takker de mange TR’ere, der allerede har bidraget til dette arbejde, og vi hilser enhver ny tillidsrepræsentant velkommen. Vi har brug for jer alle sammen og så mange så muligt, så vi kan styrke professionen og jeres alles arbejdsvilkår.