Der er mere på spil end højere løn


Overenskomstforhandlingerne handler om reallønsfremgang, men ikke kun.


Opdateret d. 12. marts 2018

Af Michael Egelund

Overenskomstforhandlingerne handler om reallønsfremgang, men ikke kun. For der er et grundlæggende tillidsbrud mellem offentligt ansatte og stat, region og kommuner, der skal rettes op på, og det implicerer en reel anerkendelse af offentligt ansattes bidrag til velfærdssamfundet.

Rødt flertal
Kommunernes Landsforening (KL) har en stor rolle at spille, og den nye bestyrelse ligner et stærkt nyt hold. I spidsen for den 17 m/k store bestyrelse står Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (A), og der er rødt flertal efter den almindelige målestok, hvor socialdemokraterne fylder mest med syv medlemmer.

Angreb på eget dna
Det er flertallet i KL, der har givet Michael Ziegler mandat til at lockoute 250.000 kommunalt ansatte. Et historisk stort og alvorligt angreb mod den fagbevægelse, der er det historiske dna i Socialdemokrateriet, og det fælles projekt der i forrige århundrede skabte velfærdsstaten og den danske model.

Venner angriber hårdtarbejdende offentligt ansatte
Det opleves og er alvorligt, når venner vender ryggen til hinanden frem for at bruge styrken til at kæmpe for fælles mål. Venner man kunne forvente ville bruge det røde flertal til at lægge pres på regeringen og indgå en balanceret og ansvarlig overenskomst på statens område. I stedet retter nu også KL angrebet nedad mod hårdt arbejdende offentligt ansatte, der hver dag giver arbejdskraft og hjerte, når de udfører de opgaver, der er grundpillen i vores velfærdssamfund.

Løn er ikke eneste motivationsfaktor
KL vender nu pædagoger, socialrådgivere, lærere, HK’ere, SOSU’er og mange flere i det offentliges fællesskab ryggen, og lader os i stedet tro, at det er et simpelt spørgsmål om nogle procenter i lønningsposen, der skiller parterne. Det er det også, men lønnen er ikke alene den motivationsfaktor, der driver mennesker på arbejde hver dag. Det, der i høj grad motiverer, er opgaven, og dét at der er mennesker, der har brug for ens faglige viden, indsigt og professionelle dømmekraft.

Effektiviseringer og nye ledelsesregimer ødelægger
Opgaven udfordres i stigende grad af bl.a. effektiviseringer, hvor medarbejdere overflødiggøres, ligesom nye ledelsesregimer både demotiverer og udstråler mistillid til de offentlige ansatte. Også vores uddannelser er udsat for besparelser i et omfang, der vil sætte os år tilbage, og er man statsansat risikerer man ’over night’, at ens arbejdsplads flyttes til den anden ende af landet.

Manglende anerkendelse af offentligt ansatte
Mistillid, brutalitet og udnyttelse er blevet hverdag på offentlige arbejdspladser, og det skaber stress og dårligt arbejdsmiljø. Tilbage står en manglende anerkendelse af offentligt ansatte i både statens, regionerne og KL’s tilgang til OK-forhandlinger. Det er derfor også under al kritik og med stor risiko for en boomerangeffekt, når et nyt stærkt KL reelt vender angrebet med deres medarbejdere.

KL bør reflektere over, hvad der er på spil
Jeg håber og tror på den danske velfærd, og jeg vil på det varmeste anbefale KLs nye stærke bestyrelse at bevæge sig ind i reflektionens domæne og gennemtænke, hvad der er på spil – og ikke mindst om det kun er kamphandlinger, der skal tages i anvendelse. Kamphandlinger der vil øge mistilliden og indignationen til de arbejdsgivere, der burde være fælles fodslag med.

Det er ikke kun procenter, den her overenskomst handler om.