Der er lang vej igen


Overenskomstforhandlingerne er i fuld gang. Flere af jer har de seneste uger spurgt mig, hvad der sker og hvornår – og ikke mindst hvorfor. Og vil gerne endnu tættere på forløbet. Derfor har jeg oprettet en ny OK18-blog, så I bedre kan følge med. Dette er mit første indlæg.


Opdateret d. 26. marts 2019

En overenskomstaftale skal altid ses i en samlet helhed. BUPL´s aftale hænger uløseligt sammen med de andre organisationers aftaler i stat, regioner og kommuner. Altså det store fællesskab.

Torsdag den 8. februar skulle statens område have afsluttet forhandlingerne. Men der er stadig så mange knaster, at der må flere møder til før en aftale. Det har stor betydning for, hvornår vi kommer videre på det kommunale og regionale område.

Vi er simpelthen afhængige af, at modparten har reelt mandat til at forhandle den økonomiske ramme. Og at Moderniseringsstyrelsen og CFU (organisationerne på statens område) bliver enige.

Den afsluttende forhandling mellem KL (Kommunernes Landsforening) og Forhandlingsfællesskabet, som vi er en del af, er sat til den 14. februar. Det kan blive svært at nå. Dels fordi man ikke er i mål med en aftale på statens område. Dels fordi vi er meget langt fra hinanden. Så mit bedste bud er, at det kommer til at trække ud.

Der er mange ting på spil. Vi er meget uenige om lønstigningernes omfang, puljen til organisationsforhandlinger og ligelønspuljen. Og så står vi vagt om de seniordage, som KL vil forringe. Så ja – der er lang vej igen.

BUPL er jo en del af Forhandlingsfællesskabet sammen med de andre faglige organisationer, men vi har jo også vores egne forhandlinger. BUPLs forhandlingsdelegation mødtes med KL i torsdags.

Stemningen var god på mødet. Vi drøftede forskellige løsninger på arbejdstidsspørgsmål, da de udfordringer ikke er så afhængige af den økonomiske ramme i forhandlingerne. Det arbejder vi videre med, så vores arbejdstidsregler også passer med virkeligheden.

Til gengæld spidser forhandlingerne mere til, når vi taler om at tilgodese pædagogers løn og vilkår. Jeg mener selv, at vi har en god sag. Pædagoger fortjener bedre vilkår. Længere er den ikke. Og vi har argumenterne i orden.

I næste uge venter ny forhandlinger med KL – og mere politisk fokus på vores ligelønskrav. Det kan du læse mere om i næste blogindlæg.