Debatmøde 6. april: Uro om EU-mindsteløn (Aarhus)


I Danmark er fagbevægelsen modstander af en EU-mindsteløn. Blandt andet mener den, at vi i Danmark vil miste retten til at konflikte over for udenlandske firmaer. Det bliver op til EUdomstolen at tolke en konflikt om løn. Det vil få lønniveauet i Danmark til at falde.


Opdateret d. 20. februar 2020
EU kommissionsformand skaber uro med forslag om EU-mindsteløn

Debatmøde på DOKK1
Mandag d. 6. april Kl. 17 i lille sal

Panel deltagere
-Dansk Arbejdsgiverforening. Christiane Misslbeck-Winberg. Leder af Dansk Arbejdsgiverforening’s europapolitiske afdeling og
DA’s kontor i Bruxelles.
-FAOS. Trine Pernille Larsen. Er en del af FAOS og indgår i Sociologisk Instituts forskningsgruppe om
velfærd, ulighed og mobilitet.
-Næstformand 3F Ålborg. Ole Nors. Næstformand 3F Ålborg og næstformand for Folkebevægelsen mod EU

Arrangør: Folkebevægelsen mod EU Aarhus samt 3F Transport Logistik og Byg

Baggrund
Den nye EU-kommissionsformand Ursula von der Leyen, er en stor tilhænger af en europæisk mindsteløn. Hun har bedt sin nye arbejdsmarkedskommissær, Nicolas Schmit, om at udarbejde et
forslag til en model for en sådan mindsteløn. Forslaget om en EU-mindsteløn skal forelægge inden for de første 100 dage af Ursula von der Leyens formandsskab.
22 af EU’s nuværende 28 medlemslande har i dag en lovbestemt mindsteløn, mens Danmark, Sverige, Finland, Østrig, Italien og Cypern ikke har. Den Europæiske Faglige Sammenslutning.
I Danmark er fagbevægelsen modstander af en EU-mindsteløn. Blandt andet mener den at vi i Danmark vil miste retten til at konflikte over for udenlandske firmaer. Det bliver op til EUdomstolen
at tolke en konflikt om løn. Det vil få lønniveauet i Danmark til at falde.
Den danske regering har meldt ud at den er modstander af forslaget. Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard mener at et lovfastsat mindsteløn vil ende med at blive et lønloft, hvor lønningerne ikke stiger ud over det.
Men selv om regeringen og Dansk Arbejdsgiverforening, DA er imod, vil en EU-mindsteløn ramme Danmark på den ene eller anden måde, mener flere eksperter.