Debatindlæg: Skru op for antallet af pædagoger og rengøring – og indret uderum (Aarhus)


Læserbrev: Skru op for antallet af pædagoger og rengøring – og indret uderum


Opdateret d. 02. september 2020

Budgetforhandlinger i Aarhus Kommune

Læserbrev bragt i Aarhus Stiftstidende og JP Aarhus den 25. august 2020

Corona-erfaringer: Skru op for antal pædagoger og rengøring – indret ude-rummet
Af Marianne Gilbert Nielsen, formand BUPL Århus, Kystvejen 17, 8000 Aarhus C
De politiske partier i Aarhus drøfter i øjeblikket, hvordan næste års budget skal sammensættes.
Under Corona-pandemien i foråret blev det helt uventet testet, hvad der skal til for at fremme kvaliteten på børne- og ungeområdet.
Der er mindst 3 erfaringer, som bør indgå i de politiske forhandlinger om næste års budget.
Corona har lært os, at mindre børnegrupper og mere voksen-kontakt er vejen til mere nærvær og tryghed for børnene og de unge. Når pædagogerne har mere tid, har de tid til det enkelte barn/ung fx til at lave det vigtige sprogarbejde og de nødvendige trivselsindsatser. Børn og unge har brug for støtte til at kunne handle aktivt og til at kunne mestre sociale og personlige udfordringer. Betydningen af mere tid, har en pædagog udtrykt således:
”Vi har tid til at snakke med dem nu – så de snakker hele tiden”.
Det er værd at bygge videre på, og ”snak” er et godt udtryk, for det indeholder alt fra det vigtige sprogarbejde i 0-6 års-alderen til samtalerne med de unge om relationer og sociale kompetencer.
Den anden corona-erfaring er, at det er blevet tydeligt, at ude-rummet er afgørende vigtig. Den pædagogiske profession har allerede mange års erfaring med at arbejde ude; hvis politikerne prioriterer penge til at gøre ude-rummet til et egentlig arbejdsrum med ly for regn, sol og støv, sne og sjab, samt fx ergonomisk korrekte stole og borde og plads til alt det, man normalt bruger i det pædagogiske arbejde, så kan pædagogerne bygge videre på alle udelivs-erfaringerne.
For det tredje tyder det på, at der har været mindre sygefravær under corona-tiden. Pædagogerne har været mere ude, har arbejdet i små grupper, og der er blevet gjort ekstra rent. Den ekstra indsats i forhold til hygiejne har formentlig haft en betydning i forhold til at bekæmpe skadelige kemikalier, partikler og fugt. Og ikke mindst har det mindsket smittespredningen.
De politiske partier bør tage afsæt i disse væsentlige erfaringer med mere personale i institutionerne, opgradering af arbejdsforholdene udenfor og mere rengøring til at sikre en høj hygiejne.
Derfor opfordrer BUPL Århus til, at politikerne prioriterer penge på næste års budget til flere pædagoger i dagtilbud, SFO og klub, penge til at udvikle ude-rummet til et arbejdssted og til at skrue op for rengøring og hygiejne.
Erfaringerne er gjort, og det er blot at skride til handling. Aarhus Byråd – sæt i gang!