Debatindlæg om klubberne i Køge:
Prisstigning svækker forebyggelse


BUPL Sydøst har været i Dagbladet Køge for at advare imod takststigninger i klubberne, som blandt andet vil svække den forebyggende indsats. Læs debatindlægget af faglig sekretær Joakim Rex Blankschøn herunder.


Opdateret d. 07. april 2021

Køge Kommune vil sammenlægge SFO’er og juniorklubber på kommunens skoler, og det er i sig selv en udmærket idé, men desværre medfører sammenlægningen markant højere takster, som kan få uheldige konsekvenser.

Konkret vil en stor gruppe af forældre se, at priserne på klubtilbuddene to- eller tredobles, når den nye struktur er på plads. Følgerne bliver efter alt at dømme, at mange børn og unge meldes ud af deres fritidstilbud, og det giver udfordringer i den forebyggende indsats.

De nye udfordringer kommer oven i en coronakrise, som allerede har ført til udmeldelser og øget mistrivsel. En takststigning vil derfor kun sætte yderligere skub på den negative udvikling. Når flere og flere melder sig ud, bliver tilbuddet også mindre og mindre attraktivt.

For selvom vi lige nu hører mindre om bandeproblemer i Køge end tidligere, betyder det ikke, at problemer med kriminalitet og mistrivsel blandt unge er på vej til at forsvinde. En situation, som blandt andet er blevet påpeget af byrådspolitiker Ken Kristensen (V) og fået ham til at kritisere kommunen for ikke at se kendsgerningerne i øjnene.

I BUPL deler vi de bekymringer, Ken Kristensen peger på, og for mistrivsel blandt unge generelt. Derfor mener vi, at det er vigtigt, at vi I Køge Kommune fastholder vores fokus på at skabe gode og trygge forhold for vores børn og unge. Ikke mindst ved at sikre den forebyggende indsats i fritidstilbuddene.

Skal vi takle problemerne på den lange bane er takststigninger og udmeldelser i klubberne ikke vejen frem. Tværtimod skal vi styrke den forebyggende indsats, og vi kommer derfor ikke udenom at investere i SFO’er og klubber. Lad os arbejde på at tiltrække og inkludere flere af de sårbare, marginaliserede og socialt udsatte unge.

BUPL’s anbefaling er derfor klar: Investér i klubberne, og hold taksterne nede. Det er vejen frem, hvis Køge skal takle mistrivsel og forebygge på den lange bane.

– Joakim Rex Blankschøn, faglig sekretær i BUPL Sydøst