Debatindlæg: Øremærkede penge til børnene ædes op af kommunale besparelser (Aarhus)


Læserbrev: Øremærkede penge til børnene ædes op af kommunale besparelser


Opdateret d. 02. september 2020

Budgetforhandlinger Aarhus Kommune

Læserbrev bragt i Aarhus Stiftstidende den 29. august

Øremærkede penge til børnene ædes op af kommunale besparelser
En skattestigning, ekstra penge til flere pædagoger og lærere kommer ikke vores børn til gode. I Aarhus forsvinder bevillingerne til børneområdet i et hul af kommunale besparelser og effektiviseringer. Det er ikke i orden.
Af formand BUPL Århus Marianne Gilbert Nielsen, formand for Århus Lærerforening Jesper Skorstengaard, formand for Skole og Forældre i Aarhus Cecilie Harrits og formand for Århus Forældreorganisation Sofie Bak Hansen
Øremærkede penge på finansloven til flere lærere og pædagoger bliver alligevel ikke en realitet i Aarhus Kommune. De penge, der var lovet til vores børn, når aldrig frem til 2.c eller rød stue på grund af kommunale besparelser og kommunens såkaldte finansieringsbidrag. Finansieringsbidraget – eller rettere besparelsesbidraget – betyder, at Aarhus Kommune skal spare 259 mio. kr. i de kommende fire år på vores mindste borgere. Derfor bliver der ikke tilført en eneste ekstra krone til vores børn og unge, og det er alt andet end rimeligt.
I foråret har vi set, at jo flere lærere og pædagoger der er omkring vores børn, jo mere øges trivslen. Nærværende og professionelle lærere og pædagoger er altafgørende for børnenes udvikling både socialt og fagligt. Derfor er den manglende prioritering af vores børn og unge i borgmesterens budgetforslag for 2021-24 uforståeligt. Vores statsminister står på børnenes side og ønsker, at alle skal have de bedste muligheder – men desværre gælder valgløfterne ikke for børn og unge i Aarhus Kommune.
Borgmesteren har bebudet en skattestigning for at give et nødvendigt løft af vores velfærd. Den skattestigning bør komme vores børn og unge, dagtilbud, skoler og fritidstilbud til gode. Alligevel vil skattestigningen ikke tilføre en eneste ekstra krone til vores børn og unge. Derfor undrer det heller ikke, at klassekoefficienterne på folkeskolerne er højere end nogensinde og at der stadig er alt for få pædagoger til at drage omsorg om vores børn i institutionerne. Det havde været rart, hvis intentionerne om at styrke andre vigtige velfærdsområder også var gældende for de aarhusianske borgere mellem 0-18 år.
Skal ambitionerne om det gode børneliv indfries, så kræver det en politisk prioritering af vores institutioner. Og at de økonomiske rammer følger med. Drop finansieringsbidraget for byens børn og unge, så det bliver muligt at lave mindre hold og grupper for de mindste og have flere lærere og pædagoger omkring børnene. Lige nu er prioriteringen afkoblet fra alt, hvad vi ved om, hvordan vi hjælper og udvikler vores børn og unge. Vi håber at byrådet kan samles om at tænke lidt længere og lidt større og prioritere det, vi skal står sammen om – vores by – vores børn, vores fremtid.