Debatindlæg om skoleklubberne:
Børnene har brug for handling nu


Det er dybt uansvarligt, at normeringen i Vordingborgs skoleklubber ofte ligger på 25 børn per voksen.

Det er på høje tid, at lokalpolitikerne investerer i fritidsområdet, skriver faglig sekretær Joakim Rex Blankschøn i dette debatindlæg, som dags dato blev bragt i lokalavisen Sjællandske.


Opdateret d. 03. februar 2021

I sidste måned kom det frem, at skoleklubberne i Vordingborg ikke alene må kæmpe med dårlige normeringer og mangel på ledelse med pædagogfaglig baggrund og indsigt. Flere af kommunens skoler tager penge ud af fritidsordningerne og bruger dem på at lappe underskud på skolernes drift.

Den nye undersøgelse afslørede også, at en pædagog står alene med 25 børn i klubben om eftermiddagen. Netop på det tidspunkt, hvor børnene kommer fra skole, og pædagogerne gennem veltilrettelagte aktiviteter burde have mulighed for at arbejde med at styrke børnenes fællesskab og trivsel.

Tid til handling
Undersøgelsen og BUPL’s kritik har fået børneudvalget op af stolene. Nogle mente slet ikke, de havde hørt om, at der skulle være problemer i skoleklubberne. Andre inviterede BUPL og tillidsfolk til dialog. Og det har, når alt kommer til alt, været positive signaler. Tak til politikerne i udvalget for det. 

Men en ting er god dialog. Noget andet handling. For samtidig med, at vi diskuterede fritidspædagogik og ressourcer til vores børn, fandt byrådet på at stramme skruen om skoleklubberne endnu mere. 

Det skete på byrådsmødet den 16. december, hvor man valgte at opløse et særligt aflastningstilbud til børn fra socialt udsatte familier, for i stedet at inkludere dem i skoleklubberne. Ikke, at der er noget galt med inklusion, men fordi inklusion uden garantier for, at der følger tilstrækkeligt kvalificeret personale med, er synd for de børn, det går ud over. Og en fuldstændig umulig opgave for de, i forvejen, pressede pædagoger i skoleklubberne.

Fra pasning til pædagogik
Skoleklubbernes problem er, at man politisk forveksler pædagogik med pasning. Fra skoleklubbernes begyndelse har de været underlagt den form for uambitiøs retorik. Og det holder ikke.

Der er brug for at se de pædagogiske muligheder i fritidsområdet. Det handler om at se børns liv i helhed, hvor venskabsrelationer, hjemmebaggrund og mange måder at udvikle sig på fagligt og personligt spiller ind. Kun ad den vej kan vi hjælpe børnene til en bedre fremtid. 

Pædagogfagligheden har som sit væsentligste fokusområde sociale relationer. Herunder navnlig indsatsen for, at alle børn inkluderes i fællesskaber, bekæmpelse af mobning og forebyggelse af misbrug, kriminalitet og ensomhed. Gennem arbejdet med sociale relationer skabes tryghed og trivsel, som er en forudsætning for læring.

Drop skoleklubber – indfør SFO’er med pædagogfaglig ledelse!
Derfor så vi gerne et udspil fra børneudvalget, hvor idéen om skoleklubberne som et discount-pasningstilbud blev droppet. Og erstattet af SFO eller fritidshjem med klare målsætninger for det pædagogiske arbejde og en pædagogfaglig leder af den enkelte SFO, som kan tage ansvar for, at børnene i Vordingborg får et fritidstilbud af høj kvalitet.

Mangler udvalget pædagogisk input, giver vi gerne en hånd med. Bare sig til. For der er brug for handling nu!