Skolepædagoger i arbejde


Skolepædagoger har øje for det enkelte barns behov og for dynamikken i fællesskabet, og pædagogen understøtter børn og unges udvikling – også i skolesammenhænge – ved at understøtte relationer, social læring, dannelse, livsduelighed og kreativitet.


Skolepædagoger understøtter børn og unges udvikling