DEBAT: “Pædagogers position på Hillerøds skoler skal styrkes”


Af Christa Thestrup, forhandlingsleder i BUPL Nordsjælland, og Carlos Bruselius, fællestillidsrepræsentant for pædagogerne i Hillerød


Opdateret d. 05. januar 2018
Hillerød Kommunes skolepolitik

”Alle skoler opfordres til, at skolepædagoger understøtter undervisningen på alle matrikler og på alle trin,” lyder det i Hillerød Kommunes skolepolitik for 2016-2020. I samme dokument skriver kommunen, at for at indfri skolepolitikkens ambitioner ”…kræver det et tæt lærer- og pædagogsamarbejde…”. Sådan lyder politikken, men i den virkelige verden mangler den ben at gå på.

I Hillerød bruger man ofte pædagoger til at lappe huller. De er vikarer for lærerne eller gårdvagter. Dette sker, fordi man i Hillerød ikke har defineret pædagogers position i skolen, og derfor anvender de faglige ressourcer tilfældigt. Pædagogik er ikke tilfældig, men den bliver tilfældig fra skole til skole, fordi der ikke er sat en fælles retning for opgaven.

Skolepædagoger skal have definerede opgaver

Hvis politikerne vil noget med skolen, har de derfor en opgave med at sikre, at pædagogerne får en defineret opgave i skolen. Vi foreslår, at de starter med at tage et opgør med politikken om, at skolelederen har frie muligheder til at bestemme, hvordan opgaven skal bemandes. Politikerne skal sikre, at en skolepædagog får de opgaver, der understøtter ambitionerne i skolereformen og i kommunens skolepolitik. Pædagogfagligheden skal være en del af den samlede skoledag og ikke blot et vedhæng i understøttende undervisning eller i pauser.

Lærere og pædagoger skal supplere hinanden

Skolereformen fordrer tryghed, dannelse og livsduelighed, så hvorfor ikke give klasseledelsen til pædagogen, så lærere og pædagoger supplerer hinanden i forhold til at skabe en afvekslende skoledag for børnene?

Pædagoger har øje for det enkelte barns behov og for dynamikken i fællesskabet, og pædagogen understøtter børn og unges udvikling – også i skolesammenhænge – ved at understøtte relationer, social læring, dannelse, livsduelighed og kreativitet.

Den helhedsorienterede skole

Sammen kan lærere og pædagoger skabe den helhedsorienterede skole med de bedste rammer for alle børn og unges faglige og sociale udvikling.

Med mindet om, hvordan børnenes sag har fyldt i debatten op til kommunalvalget i november, ser vi frem til, at der er nye strømninger på vej for pædagogers position i skolen i Hillerød.