Debat: Hvor blev børnene af? (Lolland)


Lolland Kommune skal have ny struktur. Desværre ser det ikke meget ud til, at de massive udfordringer, pædagogerne står med i deres arbejde hver dag, er tænkt ind i forvaltningens forslag.


Opdateret d. 06. marts 2019

Af: Anja Wollesen, Faglig sekretær, næstformand i BUPL Sydøst

Det samlede pædagogiske område i Lolland Kommune har set frem til resultatet af Epinions evaluering omkring den nuværende struktur.

Forventningerne til administrationens bud på en ny struktur for skoler og dagtilbud i Lolland har derfor været høje. Hvordan skal en kommende struktur se ud, og vil den være svaret på bare nogle af de store udfordringer, området har? Desværre ser det ikke meget ud til, at de massive udfordringer, pædagogerne står med i deres arbejde hver dag, er tænkt ind her. En ny struktur er et middel -ikke et mål i sig selv, står der i sagsfremstillingen, et middel til at realisere de politiske målsætninger. Men hvad er der blevet af ” kloge investeringer” og ” en stærk næste generation”? Det er i hvert fald svært at få øje på, hvordan forslaget kan skabe den ønskede udvikling for Lollands børn og unge. Området kalder i langt højere grad på personaleressourcer tæt på børnene.

De sidste to år har området været præget af tanken om, at kvalitetsmålinger kunne håndtere udfordringerne, og nu er oplægget, at man kan lede sig ud af udfordringerne.

Er der ingen, der har overvejet, at ressourcerne skal anvendes i arbejdet direkte i praksis med børnene, hvor udfordringerne reelt kan løses? Der er i forslaget lagt op til at investere endnu flere penge på ledelse væk fra institutionerne og skolerne, hvilket er den helt store udfordring allerede i dag med den nuværende distriktsmodel. I BUPL Sydøst havde vi langt hellere set en ren afdelingsmodel, med faglig, økonomisk og personalemæssig ledelse på de enkelte institutioner. En kommune på Lollands størrelse og med Lollands geografi bør ikke have ti øverste ledere og en masse afdelingsledere uden formelle ledelseskompetencer. Det fremlagte svarer til, hvad man har i en Kommune som Næstved, som har 50 matrikler mere, end man har i Lolland.

Derudover ser vi igen en prioritering af undervisningsområdet på bekostning af hele det pædagogiske område i den øverste ledelse. Det er efter BUPL Sydøsts opfattelse ikke et strukturoplæg, der løser de udfordringer, Lolland står i, og derfor absolut ikke en særlig klog investering.

Bragt i Lolland-Falster Folketidende den 5. marts 2019.