De uundværlige fritidsinstitutioner


Børne- og ungdomskulturen bliver i høj grad skabt i vores fritidsinstitutioner. Og der er et stort potentiale, som ikke bliver udnyttet. Det har vi skrevet til lokalpolitikerne om. Vi har sendt dem et udspil, som vi også har sendt til deres politiker-kolleger på Christiansborg. Udspillet handler om, hvordan vi får skabt endnu mere styrkende og forebyggende fritidsinstitutioner.


Opdateret d. 24. november 2020

Vi skal have øget politikernes kendskab til, hvad gode fritidsinstitutioner bidrager med af værdi i de unges liv. Fx livsduelighed og anti-bande-mentalitet.

Børne- og ungdomskulturen bliver i høj grad skabt i vores fritidsinstitutioner. Og der er et stort potentiale, som ikke bliver udnyttet. Det har vi skrevet til lokalpolitikerne om. Vi har sendt dem et udspil, som vi også har sendt til deres politiker-kolleger på Christiansborg. Udspillet handler om, hvordan vi får skabt endnu mere styrkende og forebyggende fritidsinstitutioner.

Livsduelige børn
At kunne sine skolefag er én ting. At kunne begå sig med stærke personlige og sociale kompetencer er en anden og mindst lige så vigtig sag, når man er et ungt menneske.
Selv – og medbestemmelse, evnen til at tænke kritisk og kreativt, evnen til at samarbejde og løse problemer. Det er de livs-kompetencer, som fritidsinstitutionerne skal være med til at sikre børn og unge.

Det kræver en lovændring, der styrker fokus på udvikling af personlige, sociale og praktiske kompetencer. Det kræver også ordentlige normeringer. BUPL siger 1:9.

Stop marginalisering
For mange børn og unge lever på kanten af fællesskaberne. Mistrivsel og ensomhed øger risikoen for radikalisering, kriminalitet og misbrug.

Alle undersøgelser viser, at der skal én vigtig voksen, ofte en pædagog, til at give en marginaliseret ung troen på sig selv tilbage. Og ofte sker mødet mellem en udsat ung og en afgørende voksen i det opsøgende og forebyggende arbejde.

BUPL foreslår derfor, at der i lovgivningen kommer fokus på det opsøgende arbejde, og at prisen for fritidstilbud bliver overkommelig for alle.
Vi foreslår endvidere, at der bliver indført sociale normeringer, så belastede områder får flere pædagoger.

Styrket lovgivning
Alt for mange love styrer fritidsområdet. Vi anbefaler en lovsanering, så vi sikrer gennemskuelighed og fokus på det, der virker, i forhold til børn og unge.

Trivsel på dagsordenen
Trivsel og tryghed er altid vigtigt for børn og unge mennesker, og særligt ved de overgange, der er i fra børnehave til skole og fra det ene trin til det andet i skolen. Jo bedre trivsel, jo større sandsynlighed for en god overgang.

Fritidsinstitutionen er den kendte, trygge faktor i overgange efter indskolingen hele vejen op til sidste trin i udskolingen. Pædagogerne støtter hele vejen, skaber overblik og indsigt.

Men jo ældre børnene bliver, jo færre af dem bliver i deres klub. Det er et problem, og derfor kræver BUPL, at der nedsættes en trivselskommission under Børneministeren.

Så:
BUPL foreslår politikerne:

  • 100 mio kr til sociale normeringer i socialt belastede områder
  • Minimumsnormeringer på fritidshjem/SFO’er: 1:9
  • Styrket lovgivning
  • Nedsættelse af en trivselskommission