De oversete og klemte pædagoger


Vi oplever et stærkt og fornyet fokus på området for de mindste børn. Landspolitisk har minimumsnormeringer og pædagogernes vilkår i daginstitutioner trukket overskrifter og gør det stadig. Forældredemonstrationer og et stærkt politisk arbejde fra BUPL over hele landet har sikret denne politiske dagsorden og sikrer tillige, at fokus fastholdes.


Opdateret d. 11. oktober 2019

Af: BUPL Nordsjællands bestyrelse

Det stærke fokus på småbørnsområdet har ikke haft en afsmittende effekt på skole- og fritidsområdet.

De pædagoger, der gør en massiv forskel for børn og unge på skole- og fritidsområdet, er blevet overset og klemt i debatten, og ikke mindst i den national- og lokalpolitiske prioritering. Klubber, fritidshjem og SFO’er er i den grad blevet nedprioriteret gennem en årrække. Der er skabt en glidebane for forværringen af et tilbud, som er grundlæggende for mange børns trivsel.

Pædagoger har deres klare berettigelse som faste støtter for børn og unge

Vi hører igen og igen, at pædagoger oplever, at de børn, som særligt kunne drage nytte af fritidstilbuddene, ikke benytter dem. Det skaber frustration hver dag at opleve, at der ikke er mulighed for at nå de børn, som har allermest brug for hjælp. Fritidstilbud skal være en mulighed for alle børn uanset familiens økonomiske formåen, Vi insisterer på, at pædagogerne har deres klare berettigelse som faste støtter for børn og unge – også på deres vej til uddannelse.

Pædagoger skal have plads til at udfolde deres faglighed som ligestillede samarbejdspartnere både i skole og fritid. Pædagogernes faglighed skal bruges meningsfuldt og målrettet og de skal inddrages på lige fod med andre faggrupper i organiseringen af arbejdet med børn og unge i skole såvel som i fritid.

Pædagoger skal konstant argumentere for deres egen legitimitet

I analysen af den seneste vilkårsundersøgelse blev det igen bekræftet, at der er et stort behov for at rette fokus mod skole- og fritidsområdet. For her kæmpes en ulige kamp mod kontinuerlige besparelser og dårlige vilkår for det pædagogiske arbejde. Det skaber oversete og klemte pædagoger, der konstant skal argumentere for deres egen legitimitet. Det er derfor afgørende at sætte ind nu og insistere på, at der afsættes midler til en genopretning af området på lige fod med småbørnsområdet.

Vi skal insistere på pædagogfaglig ledelse

Den pædagogfaglige ledelse på skole- og fritidsområdet er under massivt pres. Mange steder, er den pædagogfaglige leder erstattet med en læreruddannet. Det er svært at opretholde og udvikle fagligheden hvis der ikke er èn i ledelsen, der kan stå op for faget og er stolt af det pædagogiske arbejde. Også her skal der skabes en ligeværdighed i samarbejdet.

Pædagogerne har krav på gode arbejdsvilkår i både dagtilbud, skole og fritid

Vi skal arbejde strategisk med at skabe et krydspres, som giver mulighed for en generel opnormering for børn fra 0-18 år. Pædagogerne har krav på gode arbejdsvilkår og reel mulighed for at bruge deres faglighed.

Generalforsamlingen i BUPL Nordsjælland efterlyser et helhedssyn hos både lands- og lokalpolitikere, som fjerner den skarpe skillelinje mellem skole og fritid samt skaber et fokus på, at pædagogernes særlige faglighed er en væsentlig forudsætning for at børn og unge finder vej gennem livet.

Et sådant helhedssyn kræver mod og politisk vilje. Og DET kræver vedholdenhed fra BUPL.