De offentligt ansatte i Faxe demonstrerer for en løsning på OK-konflikten (Sydøst)


De faglige organisationer i Faxe holder demonstration i Haslev onsdag den 11. april for en løsning på overenskomstkonflikten, som gavner hele Danmark.


Opdateret d. 08. april 2019

PRESSEMEDDELELSE: “En fælles løsning for alle” er hovedbudskabet, når de offentligt ansatte i Faxe demonstrerer i Haslev den 11. april. Med demonstrationen ønsker de offentligt ansatte at markere betydningen af ordentlige løn- og arbejdsvilkår og slå fast, at de kæmper for en fælles løsning på konflikten og ikke en storlockout, der lammer hele Danmark.

Baggrunden for onsdagens demonstration er situationen omkring de offentligt ansattes overenskomstforhandlinger. Før påske brød forhandlingerne sammen, og forligsmanden har nu overtaget drøftelserne mellem parterne. Strejke og lockout er udsat, men et forhandlingsresultat lader vente på sig. Opgiver forligsmanden at finde en løsning, kan strejker og lockout begynde med fem dages varsel.

Arrangørerne opfordrer borgerne i Faxe og de omliggende kommuner til at deltage i demonstrationen og bakke op om medarbejderne i det danske velfærdssystem.

De offentligt ansatte yder hver dag en både professionel og engageret indsats, som gavner alle landet borgere og samfundet som helhed. Den indsats bør også anerkendes gennem gode løn- og ansættelsesforhold. Derfor håber de offentligt ansatte på befolknings forståelse for, at man ikke har kunnet imødekomme alle arbejdsgivernes krav.

I følge arrangørerne er demonstrationen også et signal til de lokale politikere om at bruge deres indflydelse i Kommunernes Landsforening til at presse på for en løsning på konflikten. Derfor har man valgt at holde arrangementet samme dag og samme sted, som byrådet i Faxe Kommune holder møde.

 

FAKTA OM DEMONSTRATIONEN

Tid

Onsdag den 11. april 2018 kl. 17.00-19.00

Sted

Haslev Station og Søndergade 12 (ved byrådssalen i Haslev)

Program

Kl. 17.00: Demonstrationen begynder ved Haslev Station. Herefter optog til byrådssalen i Søndergade.

Kl. 17.30: Søndergade: Taler og musik.

Kl. 19:00: Demonstrationen slutter.

Taler

Den endelig talerliste ligger pt. ikke klar, men opdateres. Se mere her.

Arrangør

De faglige organisationer for de offentligt ansatte i Faxe.