De midt- og vestjyske pædagoger stemmer ja til ny overenskomst


Overenskomsten for pædagogerne på det kommunale område er blevet stemt igennem. Hele 97,3 % af de midt- og vestjyske pædagoger har valgt at stemme ja. Hos BUPL MidtVestjylland er man begejstrede for den høje svarprocent.


Opdateret d. 28. juni 2018

Af: Marie Louise Rex Galsgaard, Kommunikationsmedarbejder

”Vi er meget imponerede over den store opbakning. Det, at så mange af vores medlemmer vælger at stemme ja, vidner om, at der har været vigtige ting på spil for pædagogerne denne gang – heriblandt kravet om højere løn”, lyder det fra Ivan Holck Jensen, formand for BUPL MidtVestjylland.

Ifølge formanden kan den store opbakning til dels skyldes, at pædagogerne føler sig hørt. De krav, pædagogerne har været med til at fremsætte, kan ses direkte i det forhandlede overenskomstresultat.

”Med den nye overenskomst er vi kommet i mål med tre store målsætninger. Pædagogerne får en højere løn, der matcher stigningen på det private område. Vi er nået et lille skridt på vejen mod ligeløn – lige løn for samme uddannelsesniveau – og så har vi afværget forringelser af seniordagsordningen”, forklarer Ivan Holck Jensen.

Generelt har stemmeprocenten blandt de midt- og vestjyske pædagoger været på et historisk højt niveau. Den højeste stemmeprocent finder man i Skive, hvor intet mindre end 96,34 % af BUPL MidtVestjyllands medlemmer valgt at deltage i urafstemningen. Til sammenligning har 68,5 % af BUPL’s medlemmer på landsplan stemt ved OK18.

 

Den samlede stemmeprocent blandt BUPL MidtVestjyllands medlemmer fordeler sig således (resultatet er uden ledige pædagoger/pædagoger uden registreret arbejdsplads):

  • Skive 96,34 %
  • Ikast-Brande 78,69 %
  • Struer 75,00 %
  • Viborg 74,57 %
  • Herning 72,92 %
  • Lemvig 70,59 %
  • Ringkøbing-Skjern 67,26 %
  • Holstebro 66,90 %