Leder i Næstved: God forberedelse mindsker angsten


Pædagogerne i Børnehuset Evigglad har knoklet op til genåbningen den 15. april og knokler stadig for at gøre den nye hverdag så sikker og tryg som mulig. Alligevel opstår der hele tiden nye spørgsmål undervejs, fortæller institutionens leder.


Opdateret d. 16. april 2020

“Hvad med udelegetøjet? Skal det også vaskes to gange om dagen?”

Nye tvivlsspørgsmål som disse dukker hele tiden op i takt med, at en ny hverdag efter nedlukningen er ved at indfinde sig i Børnehuset Evigglad i Næstved. En ting er, hvordan myndighedernes retningslinjer ser ud på et stykke officielt papir. Noget andet er, hvordan de restriktive regler lander i en konkret hverdag ude i institutionerne.

“Jeg synes, vi har været godt forberedte. Vi har forsøgt at tænke retningslinjerne ind i vores institutions rammer. Selvfølgelig er vi nervøse på linje med resten af samfundet, men god forberedelse gør alle parter mere rolige og trygge. Op til genåbningen har jeg forsøgt at udtænke alle mulige scenarier, så vi ved, hvad vi skal gøre i forskellige situationer, men alligevel opstår der jo hele tiden nye spørgsmål i den konkrete virkelighed,” siger Annette Steen, der er leder i Evigglad.

.   

Lokale fortolkninger af nationale retningslinjer

Institutionerne må følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer så godt, som de kan, men ikke to institutioner er ens, og derfor skal der tages en masse beslutninger lokalt. Anbefalingen lyder blandt andet, at forældrene ikke må komme ind på stuerne, og at man opstiller forskellige tidsrum for aflevering af børnene, så man undgår, at mange ankommer på samme tidspunkt.
Evigglad har dog valgt sin egen vej på dette punkt, fortæller Annette Steen.

“Vi har et slags udetoilet nær indgangen, hvor vi beder forældre vaske deres egne og børns hænder, når de afleverer og henter dem. Derfor har vi valgt at tillade adgang for forældre, når det passer for dem. De forældre, der er ankommet samtidig, har været gode til at vente udenfor og holde den nødvendige afstand til hinanden,” siger lederen.

.


Visuelle regler er børnevenlige

I Næstved har mange forældre valgt at vente med at sende deres børn tilbage i institutionerne, og et lavere børnetal end normalt har da også givet Evigglad en rolig start og god mulighed for at implementere nye tiltag til trods for en tidlig genåbning.

Sundhedsstyrelsen anbefalinger om, at børne skal lege i mindre grupper og med de samme børn, har Annette Steen og co. oversat til deres egen virkelighed. De har blandt andet opstillet en række pavilloner på udendørsarealet. Hver børnegruppe sin pavillon. Udover det praktiske ved pavillonerne (eksempelvis at man kan tegne udendørs uden at blive blændet af solen) er de også et tydeligt signal til børnene om de nye legeregler.

“Børn er meget visuelle. De forstår bedst de nye regler, hvis de tydeligt kan se, hvor de må være, og hvem de må lege med,” siger hun og tilføjer:

“Udover pavillonerne har vi også nogle forskellige legeområder rundt omkring på legepladsen, som børnegrupperne på skift kan rykke rundt til.”


Pædagogerne fortjener stor anerkendelse

Den nye hverdag er kommet fint fra start i Evigglad. Gensynsglæden er stor for både pædagoger og børn. Der er ekstra rengøringshjælp leveret af ISS, og Annette Steen har fået grønt lys til at ansætte en vikar til praktiske gøremål.
Hun er generelt fortrøstningfuld, men bekymringsfri er hun ikke.

“Når der kommer flere børn – og det gør der allerede i næste uge – kan jeg godt frygte lidt, hvordan vi skal kunne leve op til retningslinjerne til punkt og prikke. Min største bekymring er, om vi kan leve op til både de sundhedsmæssige og pædagogiske krav på samme tid. Men vi gør alt, hvad vi kan, og heldigvis får vi både moralsk og økonomisk opbakning. Pædagogerne har været meget villige og fleksible. De fortjener stor anerkendelse,” siger Annette Steen.