Dagtilbud 0-6 år: Deltag i fagligt udviklende forskning


Vil jeres dagtilbud være med til at kaste lys over blinde vinkler i jeres normer og forforståelser og få redskaber og metoder til at undgå og forebygge det?- Så deltag i et forskningsprojekt i foråret 2020, som ligger i naturlig forlængelse af den systematiske evaluering med den nye styrkede læreplan.


Udgivet d. 25. oktober 2019
Hvad går projektet ud på?

I forskningsprojektet med det kryptiske navn “Normkritisk og normkreativ evalueringskultur i dagtilbud” vil forskere sammen med pædagoger og ledere vil undersøge, hvilke blinde vinkler, man som pædagog har på sine egne normer og forforståelser.

Når de blinde vinkler på egne normer og forforståelser er blevet belyst, skal forskerne og de pædagoger og ledere, som deltager i projektet, så udvikle nogle konkrete bud på, hvordan denne viden kan indgå som en del af den systematiske evalueringskultur, så den kan kvalificere jeres arbejde med at fremme køn, ligestilling og mangfoldighed.

Hvem kan være med i projektet?

BUPL Østjylland støtter og faciliterer dette forskningsprojekt om ligestilling og mangfoldighed i dagtilbud. Derfor søger vi to 0-6-års dagtilbud i Østjylland, som kunne tænke sig at være med.

Eneste betingelse er, at de to daginstitutioner har interessen i at deltage. Om de så allerede har arbejdet med ligestilling og mangfoldighed i forvejen eller ej.

Hvis flere end to dagtilbud institutioner melder sig på banen, forbeholder vi os ret til at prioritere, så vi sikre en så bred repræsentation i forhold til erfaring/ikke erfaring med det pædagogiske arbejde vedrørende ligestilling og mangfoldighed.

Hvem betaler, hvis vi deltager?

Forskningsprojektet er blandt andet finansieret af BUPL’s forskningspulje. Derfor bliver hvert dagtilbud, som deltager i forskningsprojektet, frikøbt med et samlet beløb på 61.000 kroner til at dække udgifterne til at:

  • sende en leder og tre pædagoger til fire workshops á fem timer
  • afprøve metoder/tilgange i egen praksis mellem workshops
  • deltage i 1-2 langbordssamtaler, hvor undersøgelsens resultater diskuteres og perspektiveres med relevante interessenter

 

Læs meget mere om forskningsprojektet her

 

Hvis jeg vil vide mere?

Har du spørgsmål til projektet, eller ønsker du at drøfte projektet, før du tager endelig stilling til, om I skal deltage, så kan du kontakte:

Marta Padovan-Özdemir, lektor og forskningsleder, Pædagoguddannelsen i Horsens: mapa@via.dk; 87 55 36 92

Bente Christense, faglig konsulent, BUPL Østjylland: 35 46 56 12