Daginstitutionerne i Faxe mangler 9,2 mio. kr. (Sydøst)


Tal fra pædagogernes faglige organisation BUPL viser, at daginstitutionerne mangler et større millionbeløb for at kunne leve op til byrådets mål for kvalitet i børnehaver og vuggestuer.


Opdateret d. 08. januar 2018

En pædagog til 11 børn i børnehaven og fem i vuggestuen. Sådan lyder Faxe Kommunes mål for kvaliteten i kommunens daginstitutioner. Men nu viser en opgørelse fra pædagogernes faglige organisation BUPL, at politiske beslutninger er ét. Virkeligheden noget andet.

BUPL har regnet på, hvor mange penge institutionerne har behov for, hvis de skal opfylde byrådets mål og kigget på, hvor mange ressourcer, der konkret tilføres institutionerne. Resultatet viser, at institutionerne mangler 9,2 mio. kr. for at kunne opfylde byrådets mål. Det svarer til 25 pædagoger eller ca. to fuldtidsansatte medarbejdere i hver daginstitution i kommunen. Faglig sekretær i BUPL Jørgen Eberhardt siger:

“Vi havde en formodning om, at noget var galt. På papiret ser normeringerne lidt skrabede, men dog nogenlunde tilforladelige ud. Men kiggede vi på hverdagen på vores medlemmers arbejdspladser, kunne vi ikke helt få det til at stemme. Nu har vi forklaringen. Den pose penge, som børnehaver og vuggestuer råder over, er ikke stor nok til at ansætte det personale, som byrådet har besluttet.”

Dårligere normering

Ifølge BUPL’s tal svarer institutionernes tildeling til en normering på én voksen til 12,88 børnehavebørn og ikke 11,11, som der står i byrådets beslutninger.

“I foråret undersøgte vi omfanget af pædagogers alenearbejde i institutionerne. Resultatet gav Faxe Kommune en kedelig bundplacering blandt de 96 kommuner i Danmark, som undersøgelsen omfattede. Og så sent som i sidste uge læste vi i Sjællandske, at en forældrebestyrelse også undrede sig over normeringen. Nu forstår vi bedre, hvordan det hænger sammen,” siger Jørgen Eberhardt.

Med 2018-budgettet har Faxe Byrådet tilført 2,1 mio. kr. svarende til ca. 5-6 ekstra pædagoger. Hvordan de udmøntes til står ikke klart endnu. Selvom det under alle omstændigheder ifølge BUPL ikke er nok til at indfri byrådets ambitioner på området har Jørgen Eberhardt fra BUPL noteret sig byrådets vilje til at forbedre forholdene på børneområdet:

“Vi er ikke ude på at pege fingre af nogen. Men ser frem til et godt samarbejde med det nye byråd og udvalg om at få gjort noget ved sagen.”

I BUPL mener man, at udhulingen af børneområdet i Faxe skyldes flere faktorer. Blandt en besparelse på 1,9 mio. kr. som fulgte kølvandet på indførelse af områdeledelse i 2015.

Skal kommunen rette op på tildelingen, så den svarer til den politisk besluttede normering, skal byrådet investere 6,9 mio. kr. i området, mens forældrebetalingen vil dække de resterende 2,3 mio. kr. Mindre hvis den seneste tilførsel på 2018-budgettet bliver omsat til bedre normeringer. Forældrebetalingen må efter dagtilbudsloven maksimalt udgøre 25 procent af den samlede driftsomkostning.