Covid-19: Alle møder, arrangementer og aftaler aflyses frem til påske


BUPL Nordjylland indfører nye tiltag i forhold til Coronavirus/Covid-19. BUPL Nordjylland følger de retningslinjer, som myndighederne kommer med. Derfor er alle medlemsarrangementer og møder aflyst frem til påske.


Opdateret d. 13. marts 2020

Kære medlem

Som du sandsynligvis allerede ved, så står vi i en helt speciel situation, hvor myndighederne i Danmark har taget nogle vidtgående beslutninger vedrørende faren for yderligere smitte af Covid-19.

Sundhedsmyndighederne forudser, at der kan komme kapacitetsudfordringer på sygehusene, som i særlig grad vil ramme de svageste i samfundet.

Kontakt til BUPL Nordjylland

Alles adfærd er derfor afgørende og for at understøtte intentionen fra myndighederne, har vi i BUPL Nordjylland besluttet, at stort set alle medarbejdere arbejder hjemmefra fra den 16. marts og 14 dage frem. Alle møder, arrangementer, aftaler frem til påske er aflyst, og der hvor mødet/aftalen berører det enkelte medlem, er eller bliver medlemmet kontaktet og informeret.

Vi har dog fortsat bemanding hver dag på telefonen, men fra 16. marts kun dagligt fra kl. 10-12. Ring på 35 46 55 00.

Vores e-mail bupl-nordjylland@bupl.dk bliver også besvaret. Hvis du skriver om dine personlig forhold, skal du logge ind og skrive din henvendelse på ”Min side”: www.bupl.dk/omminside

Ingen personligt fremmøde i fagforeningen

På grund af smittefare er fagforeningen lukket for personligt fremmøde. Alt kontakt skal enten foregå telefonisk eller elektronisk til BUPL Nordjylland.

Institutioner og skoler lukker

Det er besluttet at alle kommunale daginstitutioner, skoler og fritidscentre/klubber lukker og personalet er sendt hjem.

Det, at du er sendt hjem, er ikke det samme, som at du har fået fri. Derfor er du fortsat omfattet af overenskomstens og aftalernes regler, som de ser ud nu. Det betyder, at du får løn, mens du er sendt hjem.

Det betyder også, at med mindre din leder melder noget andet ud, så skal der fortsat holdes eksempelvis ferie og barsel som er planlagt.

Endelig vil din leder kunne varsle afvikling af afspadsering, hvis ikke der er nok opgaver til at udfylde din arbejdstid. Din leder kan til gengæld ikke pålægge dig at holde ferie, hvis ferien ikke allerede er varslet med ferieaftalens varsler.

Du kan også pålægges at løse opgaver, ligesom du kan blive sendt på arbejde for at varetage nødpasning. I forhold til nødpasningen er det den enkelte kommune/arbejdsgiver/leder, der organiserer denne, så eventuelle spørgsmål skal rettes der til. Det samme gælder, hvis du har spørgsmål angående din arbejdstid og dine vilkår, når du er sendt hjem. Så skal du i første omgang henvende dig til din leder.

Corona-virus: Alle gode råd samlet et sted

BUPL har samlet en række spørgsmål og svar i forhold til situationen omkring Coronavirus.

Vi følger udviklingen dag for dag, og der kan løbende komme opdateringer på vores hjemmeside og Facebookside

Pas på derude og pas godt på hinanden.