Corona-hjælp til pædagogstuderende – også efter corona


Hvad gør man som studerende, når ens kommende praktiksted lukker ned? Hvad gør man, hvis man pludselig ikke kan indsamle empiri til ens afsluttende opgave? For mange pædagogstuderende blev svaret på de spørgsmål: Facebook.


Udgivet d. 1. juli 2020

Facebookgruppen ”Corona-hjælp til pædagogstuderende” blev nemlig oprettet som en hjælp til de studerende, der skulle i deres 4. praktik. Her kunne uddannede pædagoger landet over tilbyde hjælp til de mange studerende, der stod overfor en noget nær umulig opgave. For med nedlukningen af skoler, børnehaver og vuggestuer forsvandt muligheden for, at de studerende kunne komme i deres endelige praktik, hvor de skulle have indsamlet data til deres opgave ud fra egne betragtninger og observationer. Og det er som bekendt svært at observere noget, man ikke kan se.

Plads efter corona
Men med pædagogernes hjælp, kunne de studerende alligevel samle empiri til deres opgave – blot på en helt anden måde. De uddannede pædagoger stod nemlig klar til at svare på spørgeskemaer, stille op til interviews eller på anden vis give de studerende det indblik i praksis, som de ikke kunne observere selv. Og med gruppens over 3300 medlemmer kan det godt betegnes som en succes. Så stor en succes, at Facebook-gruppen også kan have sin berettigelse efter corona. Det mener Laila Smith Bonde-Littau, der er en af de pædagoger, der har hjulpet sine kommende kollegaer i Facebookgruppen.

– Ja, det kunne være en rigtig god idé. Det må være spændende for de studerende at kunne stille spørgsmål til pædagoger, som arbejder forskellige steder i Danmark. Igennem den direkte kommunikation kan de studerende få indsamlet flere forskellige synsvinkler og eksempler fra praksis, som kan give et mere nuanceret billede af det pædagogiske arbejde, siger Laila Smith Bonde-Littau, der til daglig arbejder i Børnehuset Nova i Odense.

Høj faglighed og engagement
De mange pædagoger, der under coronatiden har bidraget med deres reflektioner, givet råd og vejledning til hvordan de kan løse problematikker, de ikke havde mulighed for selv at stå i i deres praktiktid, vækker stor glæde og begejstring hos blandt andre Line, Sofie og Camilla. De er studerende på UCL i Odense, og er nogle af dem, der søgte hjælp i den populære Facebook-gruppe. For dem har pædagogernes meget høje faglighed og store engagement været afgørende for studiegruppens bachelorprojekt:

– Det er helt overvældende så meget respons, vi har fået. Vi bliver helt rørte over at så mange mennesker tager sig tid til at hjælpe, fortæller Line, og Camilla supplerer:
– Vi bliver stolte på professionens vegne.

Studiegruppen mener også, at Facebookegruppen kan være et godt sted, hvor de studerende og de uddannede pædagoger kan have en direkte dialog. Det kan være med til at styrke koblingen mellem uddannelse og praksis og dermed bidrage til udviklingen af professionen. De påpeger dog, at det er vigtigt, at det virtuelle rum kun skal være et supplement til at mødes i virkeligheden.

Facebookgruppen blev oprettet af BUPL i marts i år og får stadig flere medlemmer.