Corona har vist os, hvor vigtig omsorgen er


Leder fra Børn&Unge nr. 7/2020.


Opdateret d. 10. september 2020

Det har på mange måder været et forsømt forår: fravær af nære personlige relationer og venskaber, aflyste planer og aktiviteter og bekymring for sygdom, pårørende, økonomi og fremtiden.

Coronakrisen har også udfordret vores hverdag som pædagoger med regler for afstand, hygiejne og samvær med og mellem børnene. Det har været en stor opgave at sikre det gode børneliv i skyggen af pandemien.

Som pædagoger har vi været stærke til at sætte foden ned, når de sundhedsfaglige krav gik ud over den pædagogiske omsorg. Vi har insisteret på, at børn skulle have lov at være børn og kunne lege tæt sammen og få trøst og kram, når de havde behov for det. Vi sagde det så højt, at både politikere og sundhedseksperter til sidst lyttede.

På den måde har krisen været med til at understrege betydningen af omsorg. Og vi kan måske gå på sommerferie med et håb om, at der kommer noget godt ud af det hele. Først og fremmest en større anerkendelse af den professionelle omsorgsopgave, som pædagoger udfører hver dag.

I dette nummer af Børn&Unge taler pædagoger og eksperter ligefrem om en ’historisk mulighed’. Krisen har nemlig gjort det tydeligere end nogensinde, at kernen i det pædagogiske arbejde er at drage omsorg.

I mange år har læring været det primære politiske fokus, men når liv og død kommer på spil, så er det let at se, at helt andre grundlæggende ting er på spil i menneskers liv: fællesskab, kærlighed, empati og omsorg – og at det er troen på sig selv og tilliden til andre, som gør forskellen.

De fleste børn får deres primære omsorg hjemme hos deres forældre. Den skal pædagoger ikke konkurrere med. Men den omsorg, vi kan give med vores pædagogiske blik, kan noget særligt, fordi vi skaber rammerne for det levede hverdagsliv, med fællesskabet i centrum og med et professionelt blik for, hvad der skal til, for at børn og unge trives og udvikler sig godt.

Hvis den historiske mulighed skal blive til andet end et forsømt forår, er det afgørende, at politikerne handler på det. Som professor i filosofi og pædagogik Lars Henrik-Schmidt konstaterer:

»Vi har indrettet vores samfund efter, at dygtige, professionelle pædagoger drager omsorg for vores børn. Så skal de pædagogiske muligheder og ressourcer også være til stede.«

Lad det være indgangsbønnen til en velfortjent sommerferie for os alle.

Elisa Rimpler
Formand for BUPL