Camilla var udsat for dårlig ledelse: Noget I mig er knækket


Camilla blev rost til skyerne ved sin MUS-samtale i børnehaven. Tre dage efter råbte lederen af hende, og hun endte med en sygemelding.


Udgivet d. 28. marts 2018

Jeg prøver at bevare roen resten af dagen, men stemningen er dårlig, og jeg tager hjem og græder. Sådan fortæller Camilla om det skift, der pludselig sker i institutionen.

46-årige Camilla er en dygtig pædagog. Hun har altid brændt for sit fag og de børn, hun har ansvaret for. Det husker hun sig selv på i dag, efter at et job med et presset arbejdsmiljø og en dårlig ledelse har tæret på hendes ressourcer og selvtillid.

Det hele begynder i efteråret 2017, hvor Camilla arbejder som pædagog i en privat børnehave med mange tosprogede børn. Flere af børnene har også store sociale udfordringer, og det psykiske arbejdsmiljø i institutionen er presset. Hverdagen er præget af dårlig stemning og snak i krogene, og der er ofte udskiftninger i personalegruppen. Alligevel er Camilla glad for sit arbejde med børnene.

 

Børn blomstrer op

– Jeg kan mærke, at jeg sammen med medhjælperen på stuen er ved at få skabt ro og struktur. Jeg har et fantastisk samarbejde med forældrene, og vi ser børn vokse og blomstre op. Det betyder virkelig meget for mig, fortæller Camilla.

Det samme får hun at vide til sin MUS-samtale. Lederen giver udtryk for, at hun er meget tilfreds med Camillas arbejde i institutionen, og at hun kan se tydelige resultater i forhold til børnene.

Kun tre dage efter er der pædagogisk weekend i børnehaven, og her vendes hele Camillas tilværelse på hovedet. Camilla gør på mødet rede for, hvordan man i institutionen vil skabe mere struktur ved at ændre de fysiske rammer. Hun fortæller, at der er bestilt en tømrer til at udføre arbejdet. Alt sammen noget Camilla har aftalt i samarbejde med lederen. Men nu er lederen uforstående.

 

Tager grædende hjem

– Hun siger, at hun ikke aner, hvad jeg taler om. Da jeg prøver at forklare, råber hun af mig. Hun siger, at jeg gentager mig selv, og at hun ikke fatter, hvad jeg taler om.

Medhjælperen fra Camillas stue bakker hende op, men ingen af de andre pædagoger siger noget.

– Det er frygteligt, for at sige det mildt. Jeg prøver at bevare roen resten af dagen, men stemningen er dårlig, og jeg tager hjem og græder.

– Det er frygteligt, for at sige det mildt. Jeg prøver at bevare roen resten af dagen, men stemningen er dårlig, og jeg tager hjem og græder. Jeg forstår simpelthen ingenting, siger Camilla.

 

Ingen hilser eller siger farvel

Derefter er stemningen vendt i børnehaven. Fra at være en skattet og dygtig medarbejder er Camilla pludselig én, man ikke taler til. Ingen hilser, og ingen siger farvel. Stemningen i institutionen er dårlig, og Camilla prøver i flere dage at få snakket med lederen, men først efter mere end en uge får hun et møde.

– Det er så modbydeligt. Jeg sidder som et skolebarn med to ledere over for mig. Her får jeg at vide, at jeg går imod reglerne i huset og ikke er samarbejdsvillig. Jeg forstår ingenting.

Mødet slutter ifølge Camilla med, at lederen siger: Det sidste ord er ikke sagt i den her sag.

 

Bliver sygemeldt

– Jeg går forvildet tilbage til stuen. Børnene er på legepladsen, og jeg kan slet ikke være i mig selv. Så jeg ender med at afspadsere resten af dagen og melder mig syg de næste to dage, fortæller Camilla.

– Jeg går forvildet tilbage til stuen. Børnene er på legepladsen, og jeg kan slet ikke være i mig selv.

Efter weekenden møder hun igen op på arbejde fast besluttet på at gøre en indsats. Men om fredagen ude på legepladsen får hun uden varsel og uden et ord stukket et brev ind på maven. Det er en indkaldelse til et varslet møde med ledelsen om mandagen.

– Så ved jeg, det er alvorligt, og jeg kontakter min fagforening, siger Camilla.

 

Guld værd at have en fagforening i ryggen

Fra det øjeblik er BUPL Sydjyllands jurist med i alle samtaler, møder og korrespondancer vedrørende Camillas sag. Camilla bliver sygemeldt, og BUPL Sydjyllands jurist deltager i møder med børnehavens ledelse, som Camilla ikke magter at stå overfor igen.

– Jeg ryster, er svimmel og har hjertebanken. Jeg har det rigtig dårligt, og det er guld værd for mig at have en fagforening i ryggen, som hjælper mig. Det betyder virkelig meget, siger Camilla.

I bakspejlet kan hun nu se, at flere tidligere kolleger har fået samme behandling. I det halvandet år, Camilla har været i institutionen, er fem kolleger stoppet. Flere af dem efter længere sygemeldinger.

 

Andre pædagoger blev udsat for det samme

– Pludselig kan jeg se et mønster i, hvordan andre kolleger fra den ene dag til den anden er blevet kørt ud på et sidespor. De fleste af os har nok været bange for at gribe ind af frygt for, at man selv blev den næste, det gik ud over. Nu ville jeg ønske, jeg havde bakket mere op tidligere, siger Camilla.

Med BUPL Sydjyllands hjælp får Camilla forhandlet en god fratrædelsesaftale. Hun får hele sit opsigelsesvarsel inklusiv høringsfrist, fritstilling uden modregning og en godtgørelse på 1,5 måneds løn, hvilket i forhold til anciennitet og lægeerklæring er rigtig godt i den konkrete sag.

Camilla er glad for at være kommet væk fra det arbejde, der gjorde hende syg, men der går nok noget tid, før hun helt slipper oplevelsen.

 

Tro og tillid er blevet mindre

– Jeg føler mig stadig uretfærdigt behandlet, og noget i mig er knækket. Troen på mig selv og tilliden til andre mennesker er desværre ikke som før.

– Jeg føler mig stadig uretfærdigt behandlet, og noget i mig er knækket. Troen på mig selv og tilliden til andre mennesker er desværre ikke som før.

Selv om Camilla savner det gode og stærke forældresamarbejde og især de mange børn, hun har været med til at hjælpe og set blomstre op, så er hun i dag ikke sikker på, at hun vender tilbage til et arbejde som pædagog.

– Jeg vil i hvert fald ikke vælge en børnehave igen. Måske vil jeg søge job inden for privatområdet eller som hjælper. Jeg kunne også forstille mig at uddanne mig videre inden for arbejdsmiljø for på den måde at kunne hjælpe andre og bruge det her til noget positivt. Så er der da kommet lidt godt ud af det, siger Camilla.

 

Camilla har valgt at dele sin historie for at hjælpe andre, der har følt sig udsat for dårligt arbejdsmiljø og ledelse. Navnet i artiklen er blevet ændret af hensyn til Camillas fremtidige jobsøgning. Det rigtige navn er redaktionen bekendt.

BUPL Sydjylland har haft flere møder med pågældende institutionsledelse i forhold til det psykiske arbejdsmiljø, og fagforeningen har forhandlet fratrædelser for flere pædagoger samme sted. BUPL Sydjyllands arbejdsmiljøkonsulent og jurist har på baggrund af de mange sager anmodet om flere samtaler på den private institution med deltagelse af bestyrelsen. Her har BUPL tydeliggjort, at fagforeningen ikke vil acceptere endnu en tilsvarende sag i institutionen.

I øvrigt vil vi gøre opmærksom på, at BUPL Sydjylland yder rådgivning og vejledning til ledere, som er ansat på BUPL’s lederoverenskomst, og som er medlem af BUPL. Det gør vi netop for at understøtte deres funktion som ledere. Lederrådgivning