Byrådskandidaterne ønsker minimumsnormeringer


Otte ud af ti kandidater til kommunalvalget går ind for minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Det forpligter, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.


Udgivet d. 11 november, 2017

Det har længe været kendt, at et stort flertal af danskerne ønsker minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Men nu viser en ny undersøgelse fra Altinget, at byrådskandidaterne også bakker op om forslaget.

Altinget har spurgt kandidaterne, om ”der skal være en fast grænse for, hvor mange børn der må være pr. pædagog i børnehave og vuggestue”. Her svarer 80 procent af kandidaterne til kommunalvalget, at de er helt eller delvis enige i. Der er opbakning fra både rød og blå blok, og det glæder BUPL-formand Elisa Bergmann.

”Vi hører tit argumentet om, at en minimumsnormering er et indgreb i det kommunale selvstyre. Og det bryder kommunalpolitikerne sig ikke om. Derfor er jeg da glad for, at vi nu kan få afkræftet den myte. Byrådskandidaterne bakker op om minimumsnormeringer, præcis som et stort flertal af danskerne”, siger Elisa Bergmann.

”Det giver jo heller ingen mening, at vi har klasseloft på skoleområdet, men ingen grænser i daginstitutionerne. Så jeg er glad for, at byrådskandidaterne er klar til at indføre minimumsnormeringer. Det forpligter”.

Dermed er kommunalpolitikerne og deres partikollegaer på Christiansborg ikke enige, om der skal indføres minimumsnormeringer i landets daginstitutioner. Børneminister Mai Mercado (K) siger til Altinget, at spørgsmålet om normeringer hører til ude i kommunerne, men tre ud af fire byrådskandidater fra netop Konservative siger i Altingets undersøgelse, at de ønsker minimumsnormeringer.

Der har været massive nedskæringer på børneområdet de seneste år, og normeringerne i landets daginstitutioner ligger på et historisk lavpunkt. Hvis man sammenligner kvaliteten i daginstitutionerne i dag med niveauet i 2009, så mangler der 4000 pædagoger. Og frem mod 2025 stiger børnetallet med 56.000 flere børn, så kommunerne kan se frem til et stort pres i den kommende valgperiode.

”En anstændig minimumsnormering kan sikre et godt børneliv for alle børn, uanset postnummer. Og med et stigende børnetal er der end nogensinde brug for at sætte en ordentlig standard for kvaliteten”, fastslår Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22 77 40 90

 

Stigende børnetal frem mod 2025 (pdf)

Udviklingen i pædagogisk personale fra 2009 til 2015 i daginstitutioner (pdf)

Ni ud af ti danskere ønsker minimumsnormeringer.

Pædagogerne står alene med 17 børn (pdf)