BUPL: Vigtigt at samarbejdet om folkeskolen styrkes


Det er afgørende, at der kommer ro om folkeskolen, og at lærerne får en arbejdstidsaftale, der også kan skabe gode rammer for de 15.000 pædagoger i folkeskolen, siger BUPL’s formand i en kommentar til Lærerkommissionens anbefalinger.


Udgivet d. 16. december 2019

BUPL håber, at Lærerkommissionens anbefalinger, der blev fremlagt mandag, kan skabe grundlag for, at der hurtigst muligt kommer en aftale på plads om lærernes arbejdstid.

Siden lockouten i 2013 har lærernes arbejdstid været reguleret ved lov, hvilket er i grundlæggende strid mod det danske forhandlingssystem, der forudsætter aftaler mellem parterne.

Den manglende aftale har ikke alene haft negative konsekvenser for lærerne, men også for de 15.000 pædagoger, som er lærernes nærmeste samarbejdspartnere i folkeskolen.

“Lærerne skal have en arbejdstidsaftale, fordi det giver ro og fokus på kerneopgaven. For både lærere og pædagoger handler det jo om at lykkes med opgaven og sikre god undervisning og et godt børneliv i folkeskolen,” siger Elisa Rimpler.

Lærerkommissionen har ikke direkte beskæftiget sig med skolepædagoger eller andre faggrupper i folkeskolen. Ikke desto mindre har BUPL en klar forventning om, at en ny arbejdstidsaftale mellem KL og lærerne også kommer de 15.000 skolepædagoger til gode.

BUPL støtter Lærerkommissionens anbefaling om, at de lokale parter i kommunerne får pligt til at undersøge muligheden for at indgå eller forny lokalaftaler om arbejdstid.

Skolepædagogerne har ligesom lærerne brug for aftaler, der sikrer en rimelig opgavefordeling og et rimeligt forhold mellem undervisning og forberedelse, understreger BUPL-formanden.

“Det er vigtigt for samarbejdet på landets folkeskoler, at vi får lokalaftaler om arbejdstid og tid til planlægning, der gælder alle skolens bærende faggrupper,” siger Elisa Rimpler.

Hun peger på, at det i dag er vanskeligt for pædagogerne at indgå lokalaftaler med kommunerne. På landsplan har 84 kommuner aftaler med lærerne, mens det kun gælder for skolepædagogerne i omkring 40 kommuner.