BUPL: Vi skal sikre en tryg fritid i SFO’erne (Ringsted)


Et flertal af Folketingets partier har indgået en ny aftale for den danske folkeskole, som øger åbningstiden i de fleste SFO’er. Nu skal de kommunale politikere have fokus på at sikre ordentlige normeringer og gode rammer om børnenes fritid, mener BUPL. 


Opdateret d. 08. februar 2019

Af: Anja Wollesen, Næstformand, BUPL Sydøst

 

 

 

En ny aftale mellem Folketingets partier imødekommer kritikken af de lange skoledage og reducerer skoledagens længde. Det betyder samtidig, at kommunerne skal øge åbningstiden i skolefritidsordningerne. Regeringen forventer, at den afkortede skoledag frigør ca. 350 mio. kr. som til gengæld skal investeres den øgede åbningstid i SFO’erne. BUPL opfordrer politikerne i kommunerne til at droppe de seneste års spareiver på SFO-området og sikre rammerne om en tryg fritid i SFO’erne.  Her vores debatindlæg i DAGBLADET Ringsted.

 

Vi skal sikre en tryg fritid i SFO’erne

DEBAT: 2 timer og 15 minutters mindre i skole om ugen for de mindste børn i folkeskolen. Det er et af resultaterne af det nye forlig på skoleområdet, som et stort flertal i Folketinget står bag. Aftalen betyder, at der samtidig skal skrues op for åbningstiden i skolefritidsordningerne. Børnene skal have et sted at gå hen efter skole, hvor der er tryghed og mulighed for at være sammen med deres kammerater. Og et sted, hvor man kan lege og udvikle sig. 

Desværre har vi de senere år set en kedelig tendens til at netop fritidsområdet er blevet svigtet af kommunale politikere. En undersøgelse fra BUPL dokumenterer det. Her viser tallene, at der sidste år på landsplan blev sparet ikke mindre end 290 mio. kr. på SFO’er og klubber for skolebørn. En reduktion på 7 procent.

I Ringsted Kommune har man allerede inden, den nye aftale blev indgået, på flere skoler benyttet en dispensationmulighed i Folkeskoleloven, så man kunne skære ned på skoledagens længde og øge åbningstiden i SFO’erne. Men de penge, skolerne har sparet på at afkorte skoledagen, er ikke blevet brugt til flere pædagoger, der kunne dække den øgede åbningstid i SFO’erne. 

Resultatet er derfor, at der nu reelt er flere børn pr. pædagog i SFO’erne. En forringelse af normeringen, som udhuler kvaliteten.

BUPL har forsøgt, at få byrådet til at gribe ind. Men uden resultat. Byrådet har i stedet overladt beslutningen til den enkelte skole. Det skal der med den nye aftale om folkeskolen ændres på. For med den lægger Folketingets partier pres på kommunerne for at sikre skolefritidsordningernes kvalitet. Kommunerne skal således fremover årligt afsætte ekstra knap 190 mio. kr. til SFO’erne. 

Pengene skal komme fra de 350 mio. kr., skolerne får frigjort, når undervisningstiden bliver kortere. Og forligspartierne bag aftalen understreger, at pengene skal anvendes til kvalitetsforbedringer og ikke til besparelser på folkeskoleområdet i den enkelte kommune. 

I BUPL efterlyser vi, at politikerne i Ringsted bakker den nye aftale op og sætter ind for at styrke børnenes fritidstilbud. SFO’erne har stor betydning for børnenes udvikling og den trivsel, der er en forudsætning for læring.

Anja Wollesen
Næstformand, BUPL Sydøst
awo@bupl.dk

Bragt i DAGBLADET RINGSTED 6. februar 2019