Eberhardt til Vordingborg-politikere:
Læg champagnen tilbage på køl


Vordingborg er godt på vej til at opnå minimumsnormeringer i kommunens vuggestuer og børnehaver, men lokalpolitikerne tager munden for fuld, når de påstår, at kommunen er i mål.


Af Jørgen Krossing Eberhardt, faglig sekretær i BUPL Sydøst

Byrådsmedlemmerne Poul A. Larsen (S) og Nikolaj W. Reichel (S) har for nylig udtrykt begejstring over en milepæl, som de mener, at Vordingborg Kommune har opnået. De lokale socialdemokrater påstår, at Vordingborg allerede lever op til lovkravet om minimumsnormeringer og i øvrigt har gjort det siden 2019. Men kan det virkelig passe?

I BUPL ønsker vi ikke at spolere nogens fest, og vi deler Larsens og Reichels glæde over, at Vordingborgs børn får flere og flere pædagoger omkring sig. På den måde sikrer vi et godt børneliv for alle, men det er altså for tidligt at lade champagnepropperne springe.

Larsen og Reichel drager forhastede konklusioner, som bygger på upræcise normeringstal fra Danmarks Statistik. Der at tale om nogle tal, som maler et skønmaleri af vilkårene, og som siger meget lidt om virkeligheden ude på gul stue.

Faktisk har Christiansborg-poltikerne endnu ikke vedtaget, hvordan normeringerne skal måles, så lige nu findes der ikke nogen officiel målestok for, hvornår man er i mål med minimumsnormeringer. I realiteten kan ingen påstå at være i mål. 

Vi ved dog, at den kommende målestok både vil blive mere præcis og mindre “skønmalende”end Danmarks Statistiks målestok, som Larsen og Reichel støtter sig til.

Så kære Poul og Nikolaj, Vordingborg er ikke i mål endnu, men vi deler jeres begejstring for de gradvist bedre normeringer, og vi håber, at I sammen med jeres byrådskolleger vil fortsætte det gode arbejde.

Vi krydser fingre for, at vi allerede næste år kan lade propperne springe og fejre REELLE MINIMUMSNORMERINGER i Vordingborg Kommune. Det fortjener Vordingborgs børn og forældre.