BUPL til Folkemødet: Se det gode børneliv


Børnene skal huskes, når den offentlige debat handler om investeringer i velfærd, fattigdom eller andre samfundsrelevante emner. Derfor sætter BUPL fokus på det gode børneliv på Folkemødet.


Udgivet d. 12. juni 2018

”Se det gode børneliv – tag børnebrillerne på”, lyder opfordringen fra BUPL, når vi igen i år deltager på Folkemødet.
BUPL inviterer til en række debatter i teltet på Kæmpestranden, hvor det skal handle om det gode børneliv og om udfordringer og muligheder for pædagogik af høj kvalitet.

”Det gode børneliv handler blandt andet om tryghed, leg og venskaber. Pædagoger arbejder med at skabe pædagogiske miljøer, hvor børnene bliver en del af et børnefællesskab. Med lighed og tillid, og hvor nysgerrighed er drivkræften. Det kræver faglighed, og at der er pædagoger nok i daginstitutionerne”, siger formand for BUPL, Elisa Bergmann.

BUPL ser børnenes perspektiv, når politikerne på Christiansborg beslutter nye love, og når kommunerne laver budgetter. Og på Folkemødet vil BUPL gøre en indsats for, at politikere og beslutningstagere gør det samme.

På Folkemødets første dag sætter BUPL fokus på, hvem der bestemmer det gode børneliv. En debat som Elisa Bergmann ser frem til.

”Børns fremtid bliver konstant diskuteret. De skal starte tidligere i skole, klare sig godt trods svære forudsætninger, være klædt på til at gennemføre en uddannelse, så de kan komme ud på arbejdsmarkedet. Men hvad med børnelivet nu og her? Hvordan skaber vi det gode børneliv, som er afgørende for resten af livet? Det er en vigtig debat”, siger Elisa Bergmann.

Hun glæder sig til at møde politikere, pædagoger, forældre og samarbejdspartnere.

I BUPL’s telt er der rig mulighed for at få en snak med BUPL’s politikere og pædagoger fra hele landet. Besøgende kan også prøve kræfter med ”Normeringsspillet”, hvor man ligesom i den virkelige verden for pædagoger og ledere skal få dagens vagtplan til at gå op. Så børnene får en god og udviklende dag trods de løbende udfordringer, dagen bringer. Rent praktisk går spillet ud på at bemande en dag i en integreret institution. Deltagerne bliver løbende præsenteret for forskellige udfordringer som fx møder og børn, der bliver syge. Opgaven er at få det hele til at gå op – uden at en enkelt pædagog er helt alene med 20 børn. Spillet, der er bygget på en case fra en helt almindelig dag i en virkelig institution, kan sætte gang i gode debatter om, hvad ordenlige normeringer og pædagoger nok i daginstitutionerne betyder.

Følg også med på #TagBørnebrillernePå og #GodtBørneliv på Twitter.

Se programmet for BUPL’s telt her

Se et udvalg af de debatter, hvor BUPL deltager:

Hvem bestemmer det gode børneliv?

Torsdag den 14. juni. 16.30-17.30. BUPLs telt Kæmpestranden J26

De små børns fremtid er til debat som aldrig før. Politikere, forskere, fagprofessionelle og andre aktører diskuterer jævnligt, hvordan vi som samfund bedst bryder negativ social arv og klæder alle børn på til et godt liv. Men hvad med det gode børneliv her og nu? Er det blevet klemt i et misforstået hensyn om, at alle børn skal blive til noget? Og hvor er børnenes egen stemme i det hele? Vi tager debatten om, hvem der egentlig har retten til at definere det gode børneliv.

Hvordan sikrer lederne de bedste livsvilkår for børn og unge?

Fredag den 15. juni kl. 9.00-10.00, BUPLs telt Kæmpestranden J26

Det er en kendt sag fra pædagogisk forskning, at et tæt samarbejde mellem ledere og medarbejdere er til gavn for børnene. Systematisk professionsfagligt arbejde på institutionerne om børnenes udvikling er det bedste middel til at sikre, at alle børn får et godt afsæt i livet. Offentlige institutioner og de professionsfaglige skal naturligvis også styres. Det kræver en anden faglighed hvor overblik og generaliserbarhed er vigtige parametre. Hvordan kan de forskellige fagligheder på institutionerne og i forvaltningerne bedst muligt arbejde sammen for vi holder fokus på børnene og deres tarv? Hvordan sikrer vi, at vi med vores forskellige faglige tilgange ikke rider vores egne kæpheste, men holder os på erfaringen og evidensens smalle sti og har kerneopgaven og børnenes tarv som referencepunkt?

Hvis folkeskolen ikke fandtes

Fredag den 15. juni 9.15-10.00, KL Ved Allinge Røgeri

Hvordan bliver folkeskolen forældrenes naturlige første valg? Hvad kan kommune, folkeskole, dagtilbud og forældre gøre for at øge opbakningen, tilliden og respekten for folkeskolen, så flere finder folkeskolen attraktiv og vælger folkeskolen? Hvem tager initiativ, medansvar og samarbejder, hvis en skole oplever vigende opbakning? Kom og hør og vær med i debatten om muligheder, udfordringer og dilemmaer.

Velfærds-Jeopardy – en quiz på paratviden og politisk vilje

Fredag den 15. juni kl. 16.00-17.00, HK-teltet, Kæmpestranden

Gennem de sidste mange måneder har formændene for FOA, Danmarks Lærerforening, BUPL, HK-Kommunal og Dansk Socialrådgiverforening lagt arm om overenskomsterne med chefforhandlerne Michael Ziegler og Sophie Løhde. På folkemødet genoptages armlægningen. Men denne gang gælder det ikke lønstigninger, arbejdstidsregler eller En Løsning For Alle. Det drejer sig om vinde Velfærds-jeopardy 2018. I quizzen skal de kæmpe på paratviden om det danske velfærdssamfund. Måske kan de også her finde på bedre løsninger end dem, der findes i dag

Rammer pædagoguddannelsen fremtidens behov?

Lørdag den 16. juni 9.00-10.00, Professionshøjskolernes Strandbar, Kæmpestranden

Pædagoguddannelsen er Danmarks største uddannelse og har til opgave at uddanne pædagoger til at drage omsorg for børn, unge og voksnes alsidige trivsel, udvikling og læring. Med en ny dagtilbudslov, en styrket pædagogisk læreplan samt nye opgaver for pædagoger i skolen og på det specialiserede socialområde bliver der fremover stillet øgede krav til pædagogernes kompetencer. Hvordan sikrer vi, at pædagoguddannelsen ruster de studerende til fremtidens behov? Og hvordan fastholder vi en høj uddannelseskvalitet i en tid, hvor børnetallet stiger, og vi skal uddanne endnu flere pædagoger? Kom og vær med til en debat om pædagoguddannelsen.

Vi taber de anbragte børn – De anbragte børn taber!

Lørdag den 16. juni kl. 11.30-12.30, BUPLs telt Kæmpestranden J26

Debatten sparkes i gang af to tidligere anbragte unge, der fortæller deres historier. Folkeskolen spiller en afgørende rolle i alle børns liv, men den har særlig betydning for anbragte børns trivsel og livskvalitet både nu og på sigt. For rigtig mange af de anbragte børn starter voksenlivets problemer med, at de ikke får afsluttet folkeskolens afgangsprøve, eller at den er meget dårlig. Det har konsekvenser for deres muligheder senere i livet. Det er en kæmpe pædagogisk udfordring at skabe en sammenhængende indsats omkring det anbragte barn. Men folkeskolen og de professionelle voksne skal være bedre til at sikre, at anbragte børn oplever ligeværdige relationer med kammerater, opbygger selvtillid og udvikler faglige og sociale kompetencer. Al forskning viser og har i mange år vist, at hvis anbragte børn og unge skal have bedre fremtidsudsigter, skal de støttes til en bedre skolegang i folkeskolen men hvordan gør vi det?

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Ulla Haahr, leder af BUPLs kommunikation, tlf.: 61 96 40 00