BUPL Storkøbenhavn og Furesø Kommune har indgået arbejdstidsaftale


Furesø Kommune og BUPL Storkøbenhavn er blevet enige om en ny arbejdstidsaftale. Et stærkt fundament for pædagogernes arbejde i skole og FFO, siger skolechef. BUPL Storkøbenhavn er også glad for aftalen.


Opdateret d. 05. maj 2021

”Kompetente pædagoger spiller en stor rolle i arbejdet med børns trivsel, læring og dannelse. Det gode samarbejde og den gode dialogkultur er også afgørende for, at vores skoler og fritidsordninger i Furesø er gode og har fokus på trivsel, læring og dannelse. Jeg er rigtig glad for den nye arbejdstidsaftale. Den udbygger det gode samarbejde, vi havde i forvejen. Det giver et stærkt fundament for det videre arbejde med at sikre det gode børneliv i Furesø”, siger Per Christensen, skolechef i Furesø.

Fællestillidsrepræsentant Jane Maj Hanson er også tilfreds med aftalen:
”Vi er i BUPL Storkøbenhavn meget tilfredse med den nye lokalaftale, som tydeliggør og anerkender, hvor vigtige pædagoger er for børn hele dagen, i kommunens skoler og FFO’er.’’

Arbejdstidsaftalen sætter rammerne for skole-og FFO-pædagogernes arbejde i Furesø Kommune.

Målet med arbejdstidsaftalen er at sikre balancerede forhold mellem børnenes lærings- og trivselsaktiviteter, og samtidig sikre den nødvendige forberedelse til dette. Ligeledes understøtter aftalen kommunens intentioner om at styrke pædagogernes deltagelse i udviklingen af de professionelle læringsfællesskaber til gavn for alle børn.

Der er i aftalen lagt vægt på, at forventningerne til arbejdet stemmes af på både kommuneniveau, skole/FFO-niveau og ift. den enkeltes oppgaveløsning.

Arbejdstidsaftalen træder i kraft 1.8.2021 og kan opsiges med 6 måneders varsel.