BUPL Storkøbenhavn indgår arbejdstidsaftaler ifm. COVID-19


COVID-19 har vist, hvordan arbejdsmarkedets parter under kriser kan lave lokale aftaler, så vi bedst muligt kan værne om vores velfærdssamfund og arbejdsvilkår. Lige nu arbejder BUPL Storkøbenhavn med at få lokale arbejdstidsaftaler på plads i de storkøbenhavnske kommuner.


Opdateret d. 29. september 2020

BUPL Storkøbenhavn har ifm. COVID-19 indgået både rammeaftale om afvikling af frihed og frivilligaftaler ifm. nødpasning. Lige nu arbejder faglige sekretærer og fællestillidsrepræsentanterne på at indgå lokale arbejdstidsaftaler med kommunerne om planlægning af arbejdstid, som konsekvens af genåbningen af daginstitutions-, fritids- og skoleområdet.

Normalt skal man kende sin vagtplan 4 uger i forvejen. Pga. de mange udfordringer med genåbningen har det dog været nødvendigt at finde et kompromis, der tager hensyn til såvel sundhedsfaglige som pædagogfaglige forhold under den pandemi, der har udfordret hele vores velfærdssamfund.

Der er derfor indgået aftale om, at man kun behøver at kende sin vagtplan en uge i forvejen. Dette gælder alene i en afgrænset periode i forbindelse med COVID-19 og kun i de kommuner, der er indgået en aftale. Som kompensation for dette er tillægget for ”omlagt tjeneste” forhøjet. Her er aftalt, at når arbejdstiden omlægges med mindre end 4 døgn, så ydes der et tillæg på 50 kr. pr omlagt time.

Aftalen indeholder også en bestemmelse om, at pædagoger, der har ansvaret for nødundervisningen får ”Skive-tillægget”. Denne bestemmelse gælder for varetagelse af ene ansvaret for nødundervisningen op til og med 5. klassetrin (mod normalt til og med 3. klasse).

Aftalerne er lidt forskelligt formuleret, se derfor den aftale, der gælder for din kommune


Følgende kommuner har indgået arbejdstidsaftale ifm. COVID-19 (opdateres løbende)

  • Albertslund Kommune
  • Furesø Kommune
  • Glostrup Kommune
  • Herlev Kommune
  • Rødovre Kommune

Du finder den konkrete aftale for din kommune under Min kommune.

Er der ikke indgået lokale arbejdstidsaftaler ifm. COVID-19 gælder de eksisterende.