BUPL siger nej til strukturforslag (Lolland)


BUPL kan ikke anbefale Lollands byråd at vedtage den nye ledelsesstruktur på skole- og dagtilbudsområdet, som netop har været i høring.


Opdateret d. 22. maj 2019

BUPL fraråder Lolland Kommunes forslag til ny struktur på skole- og dagtilbudsområdet. Med forslaget vil kommunen investere store beløb i et nyt lag af områdeledere. Penge, som kunne gøre mere gavn i det pædagogiske arbejde ude på institutionerne.

Samtidig vil man indføre såkaldte landsbyordninger, hvor tanken er, at daginstitutionerne underordnes skolelederne. Men landsbyordninger i den form de er tænkt strider mod såvel overenskomster og lovgivning og svækker arbejdet med tidlig indsats.

BUPL anbefaler, at man dropper både områdeledelse og landsbyordninger. I stedet foreslår vi, at man ansætter to fagchefer. En for skoleområdet og en for dagtilbudsområdet. Og at institutionslederne ansættes som ledere på fuld tid med ansvar for økonomi, personale og faglighed.

Læs BUPL’s høringssvar her.