BUPL: Prioriter børnene med minimumsnormeringer


Der er udskrevet valg til Folketinget. Danmark har brug for politikere, der vil investere i det gode børneliv. BUPL vil kæmpe hårdt for at holde en kommende regering fast på at genoprette kvaliteten og indføre minimumsnormeringer i daginstitutionerne.


Opdateret d. 14. juni 2019

Børneområdet har sjældent været højere på vælgernes dagsorden end op til dette folketingsvalg. For få uger siden gik flere end 70.000 forældre og bedsteforældre på gaden for at vise deres utilfredshed med vilkårene i landets daginstitutioner. Budskabet er ikke til at tage fejl af: Situationen er kritisk og det haster med en forbedring af normeringerne.

Der mangler nemlig cirka 4000 pædagoger i landets vuggestuer og børnehaver i forhold til for ti år siden. Og i følge Danmarks Statistik kan vi se frem til 70.000 flere børn i alderen 0-5 år frem mod 2028. Det kalder på handling, fastslår Formand for BUPL, Elisa Rimpler:

“De stærke vidnesbyrd fra pædagoger og forældre er ikke til at tage fejl af. Ingen kan længere være i tvivl om, hvor presset hverdagen er i vuggestuer og børnehaver. Og det er og bliver et politisk valg, om man vil sikre børnenes tryghed, trivsel og udvikling ved at investere i dagtilbud med høj kvalitet. Det er et spørgsmål om vilje, og vi har som samfund ikke råd til at lade være,” siger Elisa Rimpler.

Hun glæder sig over, at et bredt flertal af partierne nu erkender, at der er behov for at forbedre normeringerne. Men der skal mere til end hensigtserklæringer:

”For første gang i mange år, er børneområdet et tema i valgkampen. Men alt for ofte bliver børnene glemt, når regeringsgrundlaget skal skrives, og pengene skal findes. Det må ikke ske denne gang,” siger BUPL-formanden.

Kommunerne skal have penge og pligt til minimumsnormeringer

En ny regering skal derfor starte med at vedtage minimumsnormeringer for vuggestuer og børnehaver som led i en genopretningsplan for hele børneområdet, mener BUPL.

”Det er nødvendigt at forpligte kommunerne med en absolut bund, som de skal leve op til, men som de også får finansieret. Ellers risikerer vi, at bunden falder helt ud af børneområdet og udhuler normeringerne yderligere, når børnetallet stiger,” siger Elisa Rimpler.

BUPL har foreslået en model, hvor der øremærkes penge til en lovpligtig bundgrænse for normeringerne, der svarer til 3 børn per pædagog i vuggestuen og 6 børn per pædagog i børnehaven.

Forskningen viser, at daginstitutioner med gode normeringer og høj kvalitet er en samfundsmæssig god investering. Det styrker børnenes trivsel og udvikling og betyder, at de klarer sig bedre senere i livet. Det forbedrer så at sige børns livschancer.

”Der er med andre ord ingen argumenter, hverken politiske eller økonomiske, for ikke at investere i en genopretning af børneområdet og et godt børneliv,” fastslår BUPL-formanden.

For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Anders Troels Damgaard, kommunikationschef i BUPL, tlf. 50 50 94 63