BUPL: Positivt at Ledelseskommissionen sætter borgeren i centrum


Ledelseskommissionen opfordrer politikerne til at have mere tillid til ledelse. Det vil være en stor gevinst på børneområdet, siger BUPL og BUPL’s Lederforening.


Opdateret d. 07. oktober 2020

Ledelseskommissionen er tirsdag den 12. juni kommet med sine 28 anbefalinger, og der er flere gode takter. Det er blandt andet positivt, at ledelseskommissionen helt konkret sætter borgeren i centrum og opfordrer politikerne til at have mere tillid til ledelse.

BUPL-formand Elisa mener, at kommissionen anbefalinger kan få stor betydning i f.eks. daginstitutionerne, hvor regneark og styring ofte fylder alt for meget.

”Det pædagogiske område har været hårdt ramt af meningsløs dokumentation og papirarbejde de seneste år, så det er positivt, at ledelseskommissionen nu sætter en klar retning om mere faglig ledelse. Det kommer både pædagoger og børn til gode, hvis politikerne vil vise pædagoger og ledere mere tillid”, siger Elisa Bergmann, formand for BUPL.

En tidligere undersøgelse blandt BUPL’s medlemmer viser, at 68 procent af pædagogerne mener, at der er ”behov for forenkling i forhold til kravene om skriftlig dokumentation”.

Regeringen er på vej med en såkaldt sammenhængsreform, og her anbefaler Elisa Bergmann, at politikerne sætter en målsætning om, at ledere og medarbejdere i den offentlige sektor skal opleve mere faglig ledelse tæt på den pædagogiske opgave og mindre detailstyring.

Hos BUPL’s Lederforening mener formand Eva Munck Immertreu, at lederne skal have et passende ledelsesrum at agere i – og ikke fjernstyres fra forvaltninger.

”Det kræver samtidig, at der er ledelse tæt på ude i daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner. Det er desværre ikke det, som vi oplever. Tværtimod. Ledelsesspændet er blevet større og større, så det er svært for den enkelte leder at give faglig sparring til medarbejderne – og være en synlig leder”, siger Eva Munck Immertreu.

Formanden for ledelseskommissionen Allan Søgaard mener, at ledere i det offentlige ikke bør have flere end 30 personer under sig.

Endelig undrer Elisa Bergmann og Eva Munck Immertreu sig over, at Ledelseskommissionen angriber MED-systemet. Kommissionen mener, at de nuværende overenskomster og lokalaftaler hæmmer de offentlige lederes muligheder for at tilrettelægge medarbejdernes arbejdstid og arbejdsvilkår.

”Kommissionen burde hellere rette skytset mod budgetloven. Den gør nemlig, at kommunerne underforbruger, så ledelse i øjeblikket primært handler om at overholde et budget. Det hæmmer virkelig ledernes muligheder for at lede. Ikke en overenskomst”, siger Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Eva Munck Immertreu, formand for BUPL’s Lederforening, tlf.: 61 95 99 14

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83