BUPL: Opdragelsespanel tager børnenes perspektiv


Børn skal blive til nogen, før de bliver til noget, skriver Opdragelsespanelet. Det er et vigtig opråb i en tid med karakterræs, tests og stopprøver i 0. klasse, og regeringen bør lytte, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.


Opdateret d. 14. juni 2018

Børne- og Socialministeriet modtager torsdag en række anbefalinger fra ministeriets eget Opdragelsespanel. Der er flere interessante forslag blandt de 13 perspektiver, som nu lander på børne- og socialminister Mai Mercados bord.

Panelets allerførste perspektiv er ganske enkelt: ”Børn skal have lov til at blive til nogen, før de behøver at blive til noget”, og det glæder BUPL-formand Elisa Bergmann, at panelet tager børnenes perspektiv.

”Lige nu er der en stigende tendens til, at politikerne gerne vil måle børn. Og teste dem. Allerede i børnehaven skal det tælles, hvor mange ord børnene kan sige – og i 0. klasse bliver mange børn fremover mødt med stopprøver for at gå videre til 1. klasse”, siger Elisa Bergmann.

”Vi har talrige trivselsmålinger blandt børn og unge, der viser, at de føler sig stressede og pressede. Derfor er jeg glad for, at Opdragelsespanelet så tydeligt tager børnenes perspektiv og siger, at det ikke handler om den karakter, du får. Men den karakter, som du er”.

Den nuværende VLAK-regering bør lytte til anbefalingen om at sætte børnenes perspektiv i centrum, da det ofte glemmes i den førte politik. Regeringen har f.eks. sagt nej til en trivselskommission, indført stopprøver i 0. klasse og vil tvinge udsatte børn i såkaldte læringstilbud.

Opdragelsespanelet skriver ligeledes, at forældre har brug for større fleksibilitet i hverdagen og anbefaler derfor en mere progressiv familiepolitik. BUPL har længe kæmpet for, at forældre får bedre mulighed for at blive hjemme fra arbejde, når børnene er syge.

Endelig er der flere perspektiver i Opdragelsesdebattens anbefalinger, der lægger vægt på et tættere forældresamarbejde mellem daginstitutioner og skoler. Blandt andet med obligatoriske børnehave-hjemsamtale.

”Forældresamarbejdet er helt afgørende for børns udvikling og trivsel, så det er positivt, at panelet vil skabe bedre rammer. Men så skal politikerne huske at tildele flere ressourcer, hvis det skal lykkes i virkeligheden. For mere tid til forældresamarbejde vil jo givetvis gå ud over tid med børnene, hvis det skal klares inden for de nuværende rammer”, siger Elisa Bergmann.

Hun henviser til, at KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet tidligere har lavet forældreundersøgelser om landets daginstitutioner. Her er det særligt spørgsmålet om ”forældrenes tilfredshed med den tid personalet har til deres barn”, der scorer lavest. Altså forældrenes utilfredshed med de dårlige normeringer.

”Opdragelsesdebatten er et interessant og vigtigt indspark til den offentlige debat om børneområdet. Men den må ikke skygge for den største udfordring, som klart er de massive nedskæringer på børneområdet, som forældrene har mærket på egen krop de seneste år. Det er ikke forældrenes ansvar. Det er politikerne”, fastslår Elisa Bergmann.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand for BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 23 44 53 83