BUPL om S-udspil på børneområdet: Et skridt på vejen, men langt fra nok


Socialdemokratiet har i dag fremlagt deres 2025-plan. Den indeholder en velfærdslov, der skal opveje kommunernes udgifter i forbindelse med, at der kommer flere børn og ældre. Der bliver desuden afsat 1,5 milliarder kroner til børn og socialpolitik. Det er et skridt i den rigtige retning, men stadig ikke nok til at sikre kvaliteten i form af bedre normeringer i landets daginstitutioner.


Opdateret d. 21. maj 2019

”Vi ved, at der kommer 60.000 flere børn i vuggestue- og børnehavealderen i løbet af de næste 10 år, så det er godt og nødvendigt, at Socialdemokratiet vil kompensere kommunerne for de stigende udgifter, der følger med. Men jeg savner, at kommunerne forpligtes til at bruge pengene på børnene i daginstitutionerne. Vi har gang på gang set, at der bliver sendt penge til kommunerne, som er tiltænkt børnene, uden at de bliver brugt på bedre normeringer. Det må ikke ske denne gang, for så falder bunden helt ud af børneområdet,” siger formand for BUPL, Elisa Rimpler.

Som et led i 2025-planen vil Socialdemokratiet afsætte 1,5 milliarder kroner til børn og socialpolitik. Pengene er primært målrettet udsatte børn og børn med særlige behov.

”Det er rigtig godt med flere ressourcer til indsatsen for udsatte børn. Men skal vi gøre en virkelig forskel, så forudsætter det, at der bliver en genopretning af kvaliteten for alle børn. Bedre normeringer i daginstitutionerne vil sikre både bedre opsporing og en mulighed for at understøtte børnene individuelt,” siger Elisa Rimpler og fortsætter:

”Det er bydende nødvendigt med ordentlige vilkår for børn i hele landet. Postnummeret skal ikke afgøre et barns livschancer. Derfor peger vi på minimumsnormeringer, som lægger en bundgrænse for, hvor mange pædagoger der som minimum skal være til børnene i henholdsvis vuggestuen og børnehaven.”

BUPL mener, at der skal være en lovpligtig minimumsgrænse på tre børn til én pædagog i vuggestuen og seks til én børnehaven, som kommunerne skal leve op til. Lige nu mangler der 4000 pædagoger i landets daginstitutioner i forhold til for ti år siden.

”I det perspektiv rækker 1,5 milliarder kroner ikke langt. I hvert fald ikke, hvis forbedringerne skal kunne mærkes af børn, forældre og pædagoger ude i institutionerne,” siger Elisa Rimpler.

Historikken viser, at det er afgørende, at pengene til børneområdet og bedre normeringer øremærkes, påpeger BUPL-formanden. Under den tidligere S-R-SF-regering blev der i 2012 afsat 500 millioner kroner til en styrkelse af kvaliteten i dagtilbud. Pengene blev givet som en del af bloktilskuddet til kommunerne, men blev langt fra brugt til formålet alle steder.

”Det må ikke gentage sig. Og derfor har vi brug for, at pengene øremærkes, og at kommunerne forpligtes til at leve op til en minimumsstandard,” fastslår Elisa Rimpler.

For yderligere info

Anders Troels Damgaard, kommunikationschef i BUPL, tlf. 50 50 94 63