BUPL om S-udspil: En velfærdslov er godt, men vi har stadig brug for minimumsnormeringer


Socialdemokraterne har mandag præsenteret et velfærdsudspil, der skal sikre, at kommunernes økonomi automatisk følger med, når der i de kommende år kommer mange tusinde flere børn og ældre.


Udgivet d. 13. maj 2019

Udspillet indeholder dog ikke konkrete løfter om en forbedring af de nuværende normeringer i landets daginstitutioner, konstaterer BUPL’s formand Elisa Rimpler:

”Det er positivt, at Socialdemokraterne nu lover, at kommunerne får tilført flere penge, når der kommer flere børn. Det er nemlig helt afgørende, hvis bunden ikke skal ryge helt ud børneområdet. Men lige nu og her mangler der altså 4000 pædagoger i forhold til for 10 år siden. Og det retter udspillet jo desværre ikke op på,” siger Elisa Rimpler og fortsætter.

”Hvis normeringerne skal forbedres, som Socialdemokraterne tidligere har sagt, er det ikke nok at udligne for den demografiske udvikling. Det giver ikke bedre forhold i institutionerne end i dag – men i bedste fald fastholder det status quo,” siger Elisa Rimpler.

Hun mener, at det er afgørende, at kommunerne forpligtes til at prioritere børneområdet ved at indføre såkaldte minimumsnormeringer – altså et loft for, hvor mange børn der må være per pædagog i vuggestuen og børnehaven, og at der nationalt forhandles en genopretningsplan, så der kan bygges ovenpå.

”Hvis kommunerne får flere penge, uden at de forpligtes på en bundgrænse for normeringer, risikerer vi igen, at børnene bliver tabere, og at hverken børn, forældre eller pædagoger kommer til at opleve forbedringer i forhold til i dag,” påpeger Elisa Rimpler.

Hun henviser til, at kravet om et loft over antallet af børn i forhold til det pædagogisk personale bakkes op af et massivt flertal af forældrene. Det viser en måling som Epinion har foretaget for BUPL og FOA. 93 procent af forældrene, er enige i, at der skal være et loft.
Læs mere om målingen blandt forældre: Ny måling: Bedre normeringer afgør forældrenes kryds

Det fremgår af Socialdemokraternes udspil, at der skal tilføres ekstra pædagoger til institutioner med mange udsatte børn. Det er en god idé, men det hele starter med en ordentlig grundnormering, fastslår BUPL-formanden.

BUPL har foreslået en model, der forpligter kommunerne til at sørge for, at der mindst er én pædagog til tre børn i vuggestuen og én til seks børn i børnehaven.

”Vi har fremlagt en fleksibel og ubureaukratisk model, der forpligter kommunerne til at leve op til en absolut bundgrænse, og samtidig giver kommunerne frihed til at bygge oven på med fx sociale normeringer og højere pædagogandel,” siger Elisa Rimpler.


For yderligere oplysninger, kontakt venligst:
Anders Troels Damgaard, tlf. 50 50 94 63