BUPL om økonomiaftale: Ikke godt nok


BUPL efterlyser vilje og penge til at investere mere i bedre trivsel for børn og unge. Ny økonomiaftale mellem KL og regeringen dækker kun lige kommunernes udgifter til stigende børnetal. Status quo er ikke godt nok. Der er brug for et løft af børneområdet nu og her, fastslår BUPL-formand.


Opdateret d. 29. maj 2020

Den nye aftale om kommunernes økonomi for 2021 dækker på papiret de stigende udgifter til flere børn og ældre. Men det er ikke ambitiøst nok, hvis regeringen vil gøre Danmark til verdens bedste land at være barn i, fastslår formanden for BUPL, Elisa Rimpler.

”Børneområdet har været udsultet i en lang årrække, og både pædagoger, forældre og børn er blevet stillet i udsigt, at forholdene skal forbedres. Den nye aftale rækker kun lige til at forhindre en yderligere udhuling af dag- og fritidsinstitutionerne. Og det giver endnu et år med en presset hverdag,” siger Elisa Rimpler i en kommentar til aftalen.

Aftalen burde som minimum have indeholdt et større løft af serviceloftet, end de 1,5 mia. som parterne lægger op til, så kommunerne ikke risikerer at blive straffet for at investere i børn og unges trivsel, og så kommunerne ikke ender med at underforbruge i frygt for sanktioner. Alene i 2019 var der et underforbrug på flere hundrede millioner kr. på dagtilbudsområdet.

Og med økonomernes meldinger om, at det økonomisk råderum er intakt, er der ingen undskyldning eller gode argumenter for at lade være, påpeger hun.

”Vi må ikke gentage fejltagelsen efter finanskrisen, der førte til massive nedskæringer på velfærden, som vi stadig kæmper med i dag, hvor vi ser et efterslæb på 4000 pædagoger. Tværtimod skal vi sparke liv i økonomien igen ved at investere i velfærden; fremrykke minimumsnormeringerne og ved at løfte servicerammen, så kommunerne selv kan sætte fart på indfasningen af minimumsnormeringer,” fastslår Elisa Rimpler.

Flere opgaver må ikke føre til dårligere normeringer

Det er positivt, at aftalen afsætter 2,6 milliarder kroner til at dække kommunernes udgifter, som de har haft til fx rengøring, hygiejne og ekstra personaleudgifter i forbindelse med genåbningen af daginstitutioner og skoler.

Nu er det vigtigt, at pengene ikke ender i kommunekassen, men kommer tilbage til institutionerne, så der ikke skal spares endnu mere på normeringerne, understreger BUPL-formanden. Hun er positiv stemt over det klare signal, om at parterne til efteråret vil genoptage dialogen om, hvor stor regningen for corona-krisen bliver.

”De nye krav til hygiejne, rengøring og at begrænse blanding af børnegrupperne, er en del af den nye normalitet i daginstitutioner, fritidstilbud og skoler. Det har vi ikke personalemæssige ressourcer til at løfte oven i de opgaver, pædagogerne har i forvejen. Allerede nu ser vi, at der går tid fra børnene for at overholde kravene. Og det er ikke rimeligt,” siger Elisa Rimpler.

Derfor har BUPL opfordret regeringen til at fremrykke de planlagte minimumsnormeringer, der ellers først vil være fuldt indfaset i 2025.

”Corona-krisen har dokumenteret, hvor afgørende gode normeringer er for børnenes trivsel og udvikling. Dem kan vi ikke vente på til 2025,” siger BUPL-formanden.

For yderligere kommentarer kontakt pressekonsulent Laurids Bæk Simonsen på 22833692/ lbs@bupl.dk.