BUPL om aftale: Vi fik det maksimale ud af meget lidt


Aftalen om en ny overenskomst på det kommunale område sikrer reallønsfremgang og en ligelønspulje, der kommer pædagogerne til gode. Ikke prangende, men det bedst opnåelige, siger BUPL’s formand, der er skuffet over arbejdsgiverne.  


Opdateret d. 15. februar 2021

FF (Forhandlingsfællesskabet) og arbejdsgiverne fra KL er enige om en ny treårig overenskomst. Aftalen giver de ansatte i kommunerne en reallønsfremgang. Den rummer desuden en ligelønspulje, der blandt andre kommer pædagogerne til gode.

Men bortset fra det, er der ikke meget nybrud, som kan være med til at tiltrække nye medarbejdere til de store velfærdsområder, mener BUPL-formand Elisa Rimpler.

”Vi har udnyttet den smalle ramme til fulde, og jeg er glad for, at det er lykkedes at sikre en reallønsfremgang trods corona-krisen. Men vi er ærgerlige over, at vi ikke har haft en mere visionær modpart, når det handler om at sikre gode og attraktive arbejdspladser. Det har gjort det svært,” siger Elisa Rimpler.

Aftalen giver pædagogerne og de øvrige ansatte i kommunerne en generel lønstigning på 5,02 procent over de næste tre år. Det er 0,6 procent højere end aftalen på statens område.

BUPL-formanden er især ærgerlig over, at arbejdsgiverne ikke har været til at rokke på bløde områder som for eksempel fædre-barsel, frihed ved barns sygdom og seniorrettigheder.

På plussiden bliver der til gengæld – lige som ved OK-aftalen i 2018 – afsat en pulje til ligeløn, som er reserveret til pædagoger og andre kvindedominerede omsorgsfag, der lider under et historisk betinget lønefterslæb.

”Puljen er bestemt ikke en bondegård, men det er trods alt et skridt i den rigtige retning og mere vigtigt en anerkendelse af, at vi har et ligelønsproblem og et signal om, at det er den vej, vi skal videre af,” siger Elisa Rimpler.

Hun henviser til, at man på lønmodtagersiden har givet hinanden håndslag på, at der i den kommende overenskomstperiode skal ses på lønstrukturen på det kommunale område. Det har været et kardinalpunkt for BUPL. For pædagogernes lønefterslæb kan ikke indhentes ved overenskomstfornyelserne alene.

”Nu er der lagt op til, at vi i fællesskab drøfter og finder løsninger på, hvordan vi skal komme videre i kampen for at rette op på det kønsskæve lønhierarki, som pædagoger og andre faggrupper har lidt under i over 50 år.”

På onsdag den 17. februar forhandler BUPL og KL om pædagogernes specielle krav. Mandagens aftale betyder, at der er væsentligt flere penge på bordet i den pulje end ved de foregående overenskomstfornyelser. Og udfaldet af forhandlingerne er afgørende for, om det samlede forlig er spiseligt for BUPL, fastslår Elisa Rimpler, der møder op med en række konkrete krav.

”Vi har blandt andet brug for en ordentlig aftale på skoleområdet, så pædagoger på linje med lærerne får indflydelse på eget arbejde. Og pædagogerne – også på dagtilbuds- og fritidsområdet – skal i det hele taget have bedre rammer til at planlægge, udvikle og evaluere det pædagogiske arbejde,” siger BUPL-formanden.

For yderligere kommentarer kontakt pressechef Søren Geisler på 3119 9078 eller sog@bupl.dk.