BUPL og SF: Et godt børneliv i daginstitutioner kræver massiv investering i flere pædagoger


Kristeligt Dagblad 29. marts 2019 af Elisa Rimpler, formand for BUPL, og Pia Olsen Dyhr, formand for SF.


Opdateret d. 29 marts, 2019

Det er først og fremmest nødvendigt at standse besparelserne på børneområdet. Derefter skal politikere i Folketing og kommuner følge op med en national plan for genopretning af kvaliteten på børneområdet. Der skal være ordentlige vilkår for både børn og pædagoger, lyder det i fælles opråb fra BUPL og SF

Alle børn har brug for omsorg, nærvær og tryghed. De har brug for pædagoger omkring sig, der hjælper dem, trøster dem, leger med dem, hører dem og ser dem.

Pædagoger gør en kæmpe indsats hver dag i daginstitutionerne. For at alle børn kan udvikle sig, trives og være en del af fællesskabet sammen med de andre børn. Så alle børn kan blive set og hørt og opleve, at de er værdifulde medlemmer af fællesskabet. En stærk pædagogisk indsats er helt afgørende for børnenes livsmuligheder.

Derfor udfører pædagoger et vigtigt arbejde. Men som rammerne er i dag, kan pædagogerne ikke få lov at gøre det, de ellers gør så godt. For der er ikke pædagoger nok til børnene.

Normeringerne i vuggestuerne og børnehaverne er historisk dårlige. Hvis man sammenligner med niveauet i 2009, så mangler der cirka 4000 pædagoger. Med et stigende børnetal på 70.000 flere små børn over de næste 10 år er der desto mere grund til bekymring.

DR 2-dokumentaren ”Hvem passer vores børn?” var et stærkt vidnesbyrd om, at der ikke er pædagoger nok til vores børn. Det samme gælder de mange vidnesbyrd, pædagoger har delt på sociale medier under hashtagget MinNormering, hvor de beskriver, at de i løbet af en helt almindelig dag har stået alene med en større børnegruppe.

Flere pædagoger oplever i dag at blive presset så langt ud, at de trækker stikket og forlader jobbet. Fordi de ikke føler, de slår til. Det er lige så hjerteskærende, som det er bekymrende og alarmerende.

Vi bor i et land med økonomisk vækst. Nationalbanken har erklæret, at økonomien i Danmark er god. Alligevel er ressourcerne ikke fulgt med, når det kommer til børneområdet. I den situation skal der være råd til at prioritere børnene.

Der er brug for politisk handling. Det er ikke værdigt for en velfærdsstat, at der ikke er pædagoger nok til at sikre vores allermindste borgere et godt børneliv. Sidste år fik vi en dagtilbudsreform med en styrket pædagogisk læreplan og et pædagogisk grundlag, der sætter store ambitioner for det pædagogiske arbejde.

Den understreger tydeligt, at pædagogikken tænkes ind i hele hverdagen. Når børnene spiser frokost, får skiftet ble eller skal have flyverdragten på, skal pædagogerne sikre, at det er et pædagogisk udviklingsrum.

Skal vi kunne indfri ambitionerne til gavn for børnene, kræver det pædagoger nok. For der skal selvfølgelig være sammenhæng mellem ambitioner og ressourcer. Det kan man ikke være blind for.

Det er først og fremmest nødvendigt at standse besparelserne på børneområdet. Derefter skal politikere i Folketing og kommuner følge op med en national plan for genopretning af kvaliteten på børneområdet. Der skal være ordentlige vilkår for både børn og pædagoger.

En national genopretning skal som det første sikre en minimumsstandard i alle kommuner. Minimumsnormeringer på tre børn pr. voksen i vuggestuer og seks børn pr. voksen i børnehaver. Det er det absolutte bundniveau, vi som samfund stiller krav om, og som Folketinget skal sikre, at kommunerne har pengene til. Herudover kan kommunerne tilpasse og beslutte kvaliteten lokalt. Der vil for eksempel fortsat være brug for sociale normeringer, så sårbare børn kan få en særlig styrket indsats.

I det kommende valg skal børnene i centrum. Det kan ikke være rigtigt, at børnene ikke får den opmærksomhed og det fokus, de fortjener – blot fordi de ikke har deres egen stemme. Der skal investeres i børneområdet. Fordi alle børn fortjener et godt børneliv. Derfor skal minimumsnormeringer også skrives ind i et kommende regeringsgrundlag.

Danmarks børn er vores fremtid. Vi har et ansvar for at sikre, at den fremtid er i gode hænder.