BUPL og DSE: Lad pædagoger hjælpe med den svære seksualundervisning


Altinget 5. februar 2020 – Af Thea Enevoldsen og Elisa Rimpler, hhv. formand, Danske Skoleelever (DSE) og formand, BUPL


Udgivet d. 5. februar 2020

Pædagogerne er en fast del af skolen og bærer en anden tradition for relationer og dialog med sig, end lærerne gør. Derfor er det oplagt at inddrage pædagogerne mere i seksualundervisningens svære samtaler, skriver Thea Enevoldsen og Elisa Rimpler.

Seksualvejledningen i folkeskolen kan være en svær opgave. Børne- og Undervisningsministeriets egen evaluering fra 2019 beretter om en seksualundervisning, der mangler dialog om og fokus på “de bløde emner”; køn, krop og seksualitet.

Det er oplagt, men desværre også utilstrækkeligt, at tage fat i de emner, man kan slå op i en bog eller på internettet – for eksempel om kønssygdomme og prævention. Det er også den oplevelse, skoleelever har af seksualundervisningen.

De voksne tager ikke fat i det, der er det allermest svært at tale om. Og er det svært at tale om i skolens klasselokaler, så bliver det også sværere for børn og unge uden for skolen.

“Eleverne skal mærke voksne, der tør tage dialogen og hjælpe til at styrke forståelsen for seksualitet og mangfoldighed”.

Thea Enevoldsen og Elisa Rimpler, hhv. formand, Danske Skoleelever og formand, BUPL

Drop tabuer og berøringsangst

I en tid og i et samfund, hvor unge mere end nogensinde før har brug for hjælp til at navigere, skal de voksne rundt om børn og unge forpligte sig på, at seksualvejledning skal være en naturlig del af folkeskolens dannelsesopgave.

En opgave, som skal varetages uden tabuer og berøringsangst. Eleverne skal mærke voksne, der tør tage dialogen og hjælpe til at styrke forståelsen for seksualitet og mangfoldighed.

For der er som sagt langt mere at forholde sig til end spørgsmål om menstruationscyklus og pubertet. Seksualundervisning skal også handle om for eksempel kønsidentitet, ligestilling og kønsdiskrimination.

Men hvordan gør vi det bedre? Pædagoger har en tradition for at inddrage børn og unges perspektiv og tage fat i de spørgsmål, der optager dem.

Desuden har pædagoguddannelsen det obligatoriske modul “køn, seksualitet og mangfoldighed”. Pædagogerne kan derfor bidrage med ekstra færdigheder i undervisningen. Vores fælles anbefaling er, at lærere og pædagoger samarbejder om skolens seksualvejledning.

Sådan skal uge 6 benyttes

Lad os benytte uge 6 til at se indad. Pædagoger og lærere skal tage handsken op og starte dialogen i personalerummet. Og så skal eleverne inddrages langt mere.

Pædagogerne er i dag en fast del af skolen, hvor de bærer en anden tradition for relationer og dialog med sig.

Derfor er det oplagt, at pædagogerne får en øget aktiv og bidragende rolle, når det handler om inddragelse af elevernes perspektiver, at tage udgangspunkt i de udfordringer, der opstår i fællesskaberne, og skabe trygge rum og nære relationer, som bidrager til at tage de svære samtaler om identitet og følelser.

Skolen danner mennesker. Og sammen – elever, lærere, sundhedspersonale, forældre og pædagoger – skal vi sørge for, at folkeskolen lever op til at understøtte børn og unges udvikling. Både når det handler om biologien, men også når det handler om køn, identitet og de svære følelser.