BUPL: Ny uddannelsesminister skal fjerne udskældte 2 procent-besparelser


Tommy Ahlers er netop blevet udpeget som ny uddannelses- og forskningsminister og får dermed ansvaret for pædagoguddannelsen.


Opdateret d. 07. oktober 2020

Statsminister Lars Løkke Rasmussen har hentet et nyt navn ind på ministerholdet – nemlig iværksætter Tommy Ahlers. Han skal efterfølge Søren Pind som ny uddannelses- og forskningsminister – og får dermed det overordnede ansvar for landets største uddannelse. Pædagoguddannelsen.

”Stort tillykke til Tommy Ahlers. Det bliver spændende med et helt nyt ansigt på posten. Jeg håber, at han kan bruge sin iværksætterbaggrund til at ruske lidt op i regeringen og få fjernet de store besparelser, som presser hele uddannelsesområdet. Det er der brug for”, siger BUPL-formand Elisa Bergmann.

Hun henviser til, at uddannelsesinstitutionerne i Danmark de seneste år har sparet to pct. af budgettet hvert år med regeringens omprioriteringsbidrag. Det har betydet store nedskæringer og flere fyringer –  og påvirket kvaliteten negativt.

Elisa Bergmann vil hurtigt muligt invitere Tommy Ahlers til et møde om pædagoguddannelsen. BUPL vil nemlig gerne i dialog med ministeren om, hvordan vi kan udvikle pædagoguddannelsen. Der skal blandt andet være endnu mere fokus på leg og kreativitet i børn og unges opvækstmiljøer. Både for at de trives – men også for, at de gives den bedst mulige ballast i en fremtid, der forudsætter kompetencer som samarbejde og innovativ tænkning.

Nyt bevillingssystem
Den afgående uddannelsesminister Søren Pind gjorde sidste år op med det såkaldte taxametersystem og indførte et nyt bevillingssystem. Dengang sagde han til Politiken, at kvaliteten på pædagoguddannelsen skulle forbedres.

”Vi hæver taksterne, for pædagogerne har fået for lidt. Der sker en intern omfordeling på takstområdet. Vi sammenlægger en masse takster, og vi hæver taksterne til pædagoguddannelsen”, sagde Søren Pind.

Taxameteret på pædagoguddannelsen er dog fortsat markant lavere end på for eksempel lærer- og ergoterapeutuddannelsen og halvt så stort som på sygeplejerskeuddannelsen. Det lave taxameterbeløb skyldes, at pædagoguddannelsen for 20-30 år siden havde ganske få højtuddannede undervisere og generelt en helt anden profil end i dag.

Elisa Bergmann er glad for den anerkendelse af pædagoguddannelsen, som Søren Pind fik sat i gang med det nye bevillingssystem, men understreger, at vi ikke er i mål endnu.

”Det er klart, at det nye bevillingssystem på sigt kan få en positiv betydning for pædagoguddannelsen. Men det kræver, at den nye minister bygger videre på det arbejde, som Søren Pind har søsat, så pædagoguddannelsen kommer op på samme niveau som de øvrige professionsuddannelser”, siger Elisa Bergmann.

“Men i første omgang skal Tommy Ahlers få lukket ned for de udskældte 2 procent-besparelser, som de studerende mærker hver eneste dag lige nu og her”.

For yderligere oplysninger:

Elisa Bergmann, formand i BUPL, tlf.: 40 23 20 69

Michael Andersen, pressechef i BUPL, tlf.: 22 77 40 90