BUPL Nordsjællands bestyrelse anbefaler dig at stemme JA!


En høj stemmeprocent signalerer, at løn og arbejdsvilkår har stor betydning for pædagoger.


Opdateret d. 15. marts 2019

Kære medlem af BUPL Nordsjælland

Efter en lang og sej forhandlingsperiode er der nu opnået et forlig på OK-18 for hele det kommunale område. I skal alle have en meget stor tak for jeres opbakning.

BUPL har også forhandlet overenskomster for vores medlemmer, så der nu foreligger et samlet resultat.

I kan læse meget mere om forliget i det afstemningsmateriale, der er kommet fra Forbundet. På hjemmesiden vil I også kunne orientere jer i alle punkter indeholdt i det samlede forlig for pædagoger og ledere. Og I vil kunne læse meget mere omkring forhandlinger, resultat og afstemning i øvrigt.

 

BUPL Nordsjællands bestyrelse anbefaler dig at stemme JA!

Hovedbestyrelsen besluttede onsdag d. 9. maj at anbefale et ja. En anbefaling, som BUPL Nordsjællands bestyrelse bakker op om. Vi anbefaler dig at stemme ja, fordi:

  • vi har opnået et forlig, der resulterer i reallønsstigninger hvert år.
  • organisationsmidlerne på 0,35 % går til et grundlønstillæg til pædagoger på basisoverenskomst og overenskomsten for særlige stillinger.
  • organisationsmidlerne på 0,35 % går til pensionsforbedringer til ledere samt pædagoger på det forebyggende og dagbehandlende område.
  • vi fik andel i ligelønspuljen
  • vi med forliget fik afværget angrebet på seniordagene

 

Vi opfordrer dig til at bruge din stemme.

En høj stemmeprocent signalerer, at løn og arbejdsvilkår har stor betydning for pædagoger. En høj stemmeprocent vil vise pædagogernes opbakning til overenskomstforhandlingerne. Til frie forhandlinger mellem arbejdsgiver og arbejdstager. At sammen er vi stærkest – også ved næste overenskomstforhandling.

Bestyrelsen i BUPL Nordsjælland anbefaler, at du bruger din stemmeret ved urafstemningen – og vi anbefaler, at du stemmer JA!

Med venlig hilsen

BUPL Nordsjællands bestyrelse

 


Læs mere